02/01/2017 Tarihli ve 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde 17/07/2017 Tarihinden İtibaren Bakanlığımıza Yapılacak Başvuruların Kabul Edileceği Adres Bilgileri Hakkında

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince 12/07/2017 tarih, 30122 (mükerrer) sayılı (http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm) Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık tebliği uyarınca; 667 ve devamındaki Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Bakanlığımız merkez, bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlarından haklarında kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilatlardan çıkarılanlar ya da ilişkisi kesilenler, anılan tebliğe uygun şekilde en az (iki nüsha) olarak hazırlayacakları başvurularını 17/07/2017 tarihinden itibaren Bakanlığımızın Türkocağı Caddesi No:2 Balgat/ANKARA adresindeki başvuru bürosuna teslim edebileceklerdir.