ETKB 2018 Yılı Staj Kontenjanları

Stajyerlerin; staja başlayacakları tarihte ön lisans, lisans veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi ya da yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olmaları şartı aranır.  Staj başvuruları ise bölümleri ile ilgili kontenjan bulunması halinde 01 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında Staj Başvuru Formunu doldurarak Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

ETKB 2018 Yılı Staj Kontenjanları
Yükseköğretim Öğrencileri Staj Başvuru Formu