Doğal Gaz

Bir petrol türevi olan doğal gaz: yanıcı, havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Basta metan (CH4) ve etan (C2H6)olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşur. Yer altında, genellikle petrol ile birlikte ve ya gaz rezervuarlarında bulunur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilen doğal gaz, boru hatları ile ve ya sıvılaştırılarak tankerlerle taşınır.

Doğal gaz rezervlerinin 76 trilyon metreküpü (%41) Orta Doğu ülkelerinde, 59 trilyon metreküpü (%33) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 31 trilyon metreküpü (%17) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

2016 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile kalan üretilebilir doğalgaz rezervimiz 18,7 milyar m³'tür. Elektrik enerjisi üretiminde doğalgaza dayalı kurulu gücümüz 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 22.654 MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün %29’unu karşılamaktadır.

Doğal gaz arz-talep dengesine ilişkin çalışmalara göre yıllık gaz talebini karşılamakta sorun bulunmamaktadır. Ancak, talebin yoğun olduğu kış aylarında gerek mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak günlük tüketiminin maksimum seviyeye ulaşması ve gerekse aynı dönemde kaynak ülkelerdeki veya güzergâh ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir. Bu kapsamda, toplam kapasitesi 2,6 milyar m3olan Silivri doğal gaz depolama tesisinin devreye alınması mevsimsel arz/talep dengesi ve arz güvenliğinin sağlanması açısından oldukça yararlı olmuştur. Ayrıca yapımı devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz Yer altı Depolama Projesi kapsamında birinci aşamanın 2017 yılında tamamlanarak yaklaşık 500 milyon m3 çalışma gazı kapasitesine, ikinci aşamanın ise 2020 yılında tamamlanarak toplamda 1 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla günlük maksimum 40 milyon m3 doğal gaz, Türkiye doğal gaz şebekesine verilebilecektir.

Hazar bölgesi gaz kaynaklarının ülkemize ve Avrupa pazarlarına taşınmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı (Şah Deniz Projesi) faaliyete geçmiş ve 2007 yılı Temmuz ayından itibaren doğalgaz sevk edebilmeye başlanmıştır. 2007 yılı Kasım ayında işletmeye alınan Türkiye-Yunanistan Doğal gaz Boru Hattı ile ülkemiz doğal gaz İletim şebekesinin komşu ülkelerin altyapısıyla enterkoneksiyonu gerçekleştirilmiş ve ülkemiz doğal gazda köprü tedarikçi konumuna gelmiştir. Diğer taraftan, Hazar doğal gazım Avrupa pazarına taşıyacak olan TANAP projesine katılım konusunda ortaklık anlaşması imzalanmış olup, 17 Mart 2015 tarihinde temel atma töreni Kars’ta düzenlenen hattın inşaatı devam etmektedir.

Önemli bir doğal gaz rezervine sahip olan Irak'ın bu potansiyeli gerek ülkemizin artan ihtiyacının farklı bir kaynaktan karşılanması gerekse uluslararası projelerimiz açısından önemini korumaktadır. Bu kapsamda Irak'taki gelişmeler takip edilmektedir.

Bunun dışında ülkemizde;

Yurt içinde petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarımıza önem ve öncelik verilmeye devam edilecektir.
Avrupa'nın artan doğal gaz talebinin karşılanmasında, bölgemizdeki kaynakların Avrupa'ya nakline yönelik projelerin ülkemiz üzerinden geçişine stratejik bir önem verilecektir. Ülkemizin orta ve uzun vadede bir doğalgaz ticaret merkezi (hub) konumuna gelmesine yönelik politikamız ısrarla sürdürülecektir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
DOĞAL GAZ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
2014 Yılı Bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunumu
2014 Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kuruluna Sunumu
2012 Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu (EPDK)
Doğalgaz Piyasası Kanunu (Kanun No 4646)
2012 Yılı Sektör Raporu (BOTAŞ)
2012 Yılı Sektör Raporu (TPAO)