Ülkemizde Nükleer Santraller

Ülkemiz 2023 yılında, 1 trilyon dolar milli geliri, 25.000 dolar kişi başına milli geliri, 500 milyar dolar ihracatı ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflemektedir. Ekonominin lokomotifi olan enerjide kaynak dağılımına bakıldığında, dışa bağımlılığımızın % 75 olduğu görülmektedir. Diğer yandan ülkemiz, dünyada elektrik talep artışında Çin’den sonra ikinci sırada, Avrupa'da ise birinci sırada yer almaktadır. Bu çerçevede, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra nükleer enerjiyi de enerji arz portföyümüze dâhil etme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Ülkemizin nükleer santrallerle ilgili 2023 programı, iki nükleer santralin işletmeye alınması, üçüncüsünün de inşaatına başlanmasıdır.

Ağustos 2017 itibariyle dünyada 31 ülkede 446 nükleer santral işletmede olup 59 tanesinin inşası devam etmektedir. Diğer yandan birçok ülke petrol ve doğal gaz zengini olmasına rağmen, enerji kaynak çeşitliliği ilkesi gereği nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaktadır.
Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da önemli katkılar sunmaktadır.

Nükleer santrallerin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda 10.000 kişi çalışmakta, işletme döneminde 3500-4000 kişi çalışmakta, santral işleticisinde, ilgili kamu kurumlarında ve üniversitelerde nükleere ilişkin insan kaynakları kalitesi artmakta, sivil nükleer teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de artmaktadır.

ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRALLER İLGİLİ EKLER
Türkiyenin Nükleer Santral Projeleri Soru Cevap
Radyoaktif Atık Bilgilendirme Kitapçığı
Nükleer Bilgilendirme Kitapçığı