Ülkemizde Nükleer Santraller

Ekonominin lokomotifi olan enerji kaynaklarımıza bakıldığında, enerjide dışa bağımlılığımızın %76 olduğu görülmektedir. Diğer yandan ülkemiz, dünyada elektrik talep artışında 1,4 milyara yakın nüfusu olan Çin’den sonra 80 milyon nüfuslu bir ülke olarak ikinci sırada, Avrupa'da ise 1. sırada yer almaktadır. Bu çerçevede, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmemiz gerektiği gibi, nükleer santrallerden üretilecek elektriği de enerji arz portföyümüze dâhil etme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Yenilenebilir enerji potansiyelimizin tamamı kullanılsa bile 2023 yılındaki elektrik tüketim talebi karşılanamamaktadır. Nükleer santraller baz yük santrallerdir ve 7 gün 24 saat iklim ve meterorolojik koşullara bağlı olmaksızın çalışabilir. Bunun yanında nükleer santrallerin kapasite faktörü yaklaşık % 90 iken, işletme ömrü yeni nesil nükleer santrallerde 60 yıldır. Ayrıca işletme halinde sera gazı salımı yapmaması ve kurulum alanı olarak diğer santrallere göre çok daha küçük alanlara ihtiyaç duyması sebebiyle çevresel etki bakımından oldukça avantajlıdır. Nükleer santrallerle ilgili 2023 yılında Akkuyu NGS, 2025 yılında Sinop NGS’nin işletmeye alınması ve 2023 yılında üçüncüsünün de inşaatına başlanması hedeflenmektedir.

Dünyada nükleer santraller görünümüne bakıldığında ise; 31 ülkede 449 nükleer santralin bulunduğu ve 31 ülkenin içerisindeki 10 ülkenin nüfusunun İstanbul’dan az olduğu görülmektedir.

Petrol ve doğal gaz zengini ülkelerde dahi nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaktadır. Dünyada 60 nükleer reaktör inşaatı bulunurken, en fazla nükleer santralin bulunduğu ABD'de 5, elektrik üretiminde nükleerin en fazla payının olduğu Fransa'da 1, Çin'de 20, Birleşik Arap Emirliklerinde 4 nükleer santral inşaatı devam etmektedir.

Fukuşima kazası sonrası ömrü dolan nükleer santralleri kapatan Almanya'da 8 santral halen işletmede olup, elektrik arzının yaklaşık %13’ü nükleerden karşılanmaktadır. Japonya ise geçici olarak durdurduğu nükleer santralleri güvenlik denetimlerinin ardından tekrar işletmeye alınmaktadır. Bugün Japonya’da 3 nükleer reaktör işletme halindedir.

Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da önemli katkılar sunmaktadır.

Nükleer santrallerin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda 10.000 kişi çalışmakta, işletme döneminde 3.500-4.000 kişi çalışmakta, santral işleticisinde, ilgili kamu kurumlarında ve üniversitelerde nükleere ilişkin insan kaynakları kalitesi artmakta, sivil nükleer teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de artmaktadır.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.
ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRALLER İLGİLİ EKLER
Türkiyenin Nükleer Santral Projeleri Soru Cevap
Radyoaktif Atık Bilgilendirme Kitapçığı
Nükleer Bilgilendirme Kitapçığı