Yerli Sanayi Katılımı

Bakanlığımız nükleer güç santrali (NGS) projelerinin yürütülmesinde yerli katkıyı mümkün olduğunca artırmak maksadıyla çalışmalar yürütmektedir.

İlk yatırım maliyeti takriben 20 milyar dolar olan (4 reaktör ve yaklaşık 5.000 MW kurulu güç) nükleer santrallerde, bir reaktör için yaklaşık 2.500 kalem altında malzeme, ekipman, sistem ve hizmet tedariki yapılmaktadır. Türk şirketlerinin bu denli büyük projelerde yer alarak Akkuyu ve Sinop’da tecrübe kazanmaları, uzun vadede dünyadaki diğer NGS projelerinde de Türk şirketlerinin tedarikçi olabilmelerine imkân tanıyacaktır.

İlaveten; Türk firmalarının nükleer alanda kazanacağı tecrübe, nükleer sektör yanında katma değeri yüksek diğer endüstrilere (enerji, maden, demir-çelik, denizcilik, havacılık, savunma vs.) olumlu biçimde yansıyacaktır. Şüphesiz ki bahsi geçen sektörlerde yaşanacak muhtemel gelişmeler; ülkemizin ihracatını artırıcı, ithalatını ve cari açığını azaltıcı etkiye sahip olacaktır. Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinde kazanılacak endüstriyel tecrübe, Türk firmalarına uzun vadede sürdürülebilirliği ve ihracat gücü olan yerli nükleer sanayiyi kurma şansı yaratacaktır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından oluşturulan "Firma Envanter Formu"nu dolduran Türk firmalarının teknik kabiliyetleri belirlenmeye çalışılmaktadır.

(Firma Envanter Formu Kayıt Adresi: http://nepudenvanter.enerji.gov.tr/register.aspx )

Formda; firmalarımızın ürünleri, kalite belgeleri, insan kaynakları, makine parkı, tasarım ve test yeteneği ve üretim tesisleri hakkında bilgiler yer almaktadır

Toplanan bilgiler ışığında Bakanlığımız önderliğinde üniversitelerimiz, sanayi odalarımız ve kalkınma ajanslarımız ile birlikte firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek mevcut kabiliyetler daha gerçekçi bir biçimde tespit edilmektedir. İkinci aşama olarak nükleer kod, standart ve sertifikalara uygun üretim yapılabilmesi için fark analizi raporları hazırlanacaktır.