Model Seeking Workshop Concerning the Energy Efficiency Consultancy Market in Turkey (in Turkish)

22.05.2014
  • Share

Dünya Bankası ve Küresel Çevre Fonu'ndan sağlanan kaynaklarla finanse edilen KOBİ'lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında 22 Mayıs 2014 tarihinde "Türkiye'de Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Piyasasına İlişkin Model Arayışı" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

 

Kamu sektörü, EVD şirketleri, bankacılık sektörü, sanayi sektörü temsilcileri ile uluslararası finansal kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayın açılışını Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Yusuf Yazar yapmıştır. Çalıştay'da enerji verimliliği performans sözleşmeleri ve enerji verimliliğinin finansmanı konulu iki oturum düzenlenmiş ve ayrıca çalıştayın son bölümünde de tüm katılımcıların dâhil olduğu interaktif bir tartışma bölümü yer almıştır.

 

Çalıştay sırasında yapılan sunumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Photos