Workshop on Turkish Natural Gas Market Legislation and Transmission System (in Turkish)

22.05.2014
  • Share

Türkiye Doğal Gaz Piyasası Mevzuat ve İletim Sistemi Konulu Çalıştayı

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve kısa adı “TRGas-Hub” olan “Türkiye’nin Doğal Gaz Ticaret Merkezi Olma Vizyonu Çerçevesinde Doğal Gaz Ticaret Uzmanlarının Mesleki Eğitimlerinin Güçlendirilmesi (Vocational Education and Training of Natural Gas Traders for Turkish Natural Gas Trading Hub Vision)” projede Bakanlığımız proje ortağı olarak yer almaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin Doğal gaz ticaret merkezi olma vizyonu çerçevesinde doğal gaz ticaret uzmanlarının mesleki eğitimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Söz konusu proje kapsamında Bakanlığımız ev sahipliğinde yurtdışından gelen uzmanların katılımı ile 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde “Türkiye Doğal Gaz Piyasası Mevzuat ve İletim Sistemi” konulu çalıştay düzenlenmiştir

Photos