Workshop on Analysis of European Energy Markets from the Perspective of Natural Gas and Our Country’s Energy Markets’ Development (in Turkish)

26.03.2014
  • Share

Doğal Gaz Perspektifinden Avrupa Enerji Piyasalarının Analizi ve Ülkemiz Enerji Piyasalarının Gelişimi Çalıştayı

 

Bakanlığımız, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan program kapsamında kısa adı “TRGas-Hub” olan “VET of Natural Gas Traders for Turkish Natural Gas Trading Hub Vision” adlı AB projesinin ana ortaklarından biri olarak yer almaktadır. 

 

Bu çerçevede Türkiye’nin Doğal gaz ticaret merkezi olma vizyonu çerçevesinde doğal gaz ticaret uzmanlarının mesleki eğitimlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Söz konusu Proje kapsamında Bakanlığımızın ev sahipliğinde 24-25 Mart 2014 tarihlerinde Bakanlık Toplantı Salonunda yurtdışından gelen uzmanların da sunum yaptıkları “Doğal Gaz Perspektifinden Avrupa Enerji Piyasalarının Analizi ve Ülkemiz Enerji Piyasalarının Gelişimi” konulu çalıştay düzenlendi.

 

Çalıştayda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen katılımcılar ve yurt dışından gelen konunun uzmanlarıyla Projeyle ilgili konular üzerinde karşılıklı olarak görüşüldü.

Photos