International Natural Gas Forum (in Turkish)

27.06.2014
  • Share

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve PETFORM tarafından ortaklaşa hayata geçirilen, European Federation of Energy Traders ve ICIS’in ana ortaklar olarak yer aldığı TRGas-Hub projesinin üçüncü toplantısı olan “Uluslararası Doğalgaz Forumu” 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi. Foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Murat Mercan başta olmak üzere, BOTAŞ, ICIS, EFET, Interconnector UK, OFGEM, İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı, The ICE, Centrica, Henry Hub, National Grid temsilcilerinin aynı sıra kamunun üst düzey yetkilileri ve PETFORM üyesi şirket temsilcileri katılım göstermişlerdir.

 

Sayın Mercan açılış konuşmasında, Türkiye doğal gaz piyasasının serbestleşmesinin kaçınılmaz bir süreç olduğuna vurgu yaparak bu sürecin politika yapıcılar tarafından özel sektör ile koordineli bir biçimde ve büyük bir titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Her ülkenin kendine has dinamikleri olduğunu belirten Mercan, başka bir ülkede gerçekleştirilen piyasa reformlarının direkt olarak ülkemize uygulanmasının mümkün olamayacağını, ancak, bu başarılı örneklerin ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak kendimize has bir model ortaya konması suretiyle başarılı olabileceğimize inandığını vurgulamıştır. Türkiye’nin yerli gaz rezervi ve üretimi açısından fakir bir ülke olduğunu dile getiren Mercan, ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konumu sebebiyle zengin gaz rezervlerine sahip ülkelere komşu olduğunu ve bu konumunu etkili bir biçimde kullanılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etmiştir. Türkiye Doğal gaz Piyasasının serbestleşmesi sürecinde bir yol haritası oluşturulmasının ve bu yol haritası çerçevesinde ilerlemenin önemine değinen Sn. Mercan, Londra'da yapılmakta olan toplantıda elde edilecek olan sonuçların Bakanlık tarafından titizlikle değerlendirileceğinin altını çizdi. Forumun ilk gününde İngiltere doğal gaz piyasasının liberalizasyon sürecinin gelişimi, iyi uygulamalar ve yapılan hatalar detaylı bir şekilde tartışıldı. İkinci günde ise Londra merkezli uluslararası şirketlere saha ziyaretleri gerçekleştirilerek piyasa tecrübeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Photos