Doğal Taşlar

Doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde, bugünkü verilere göre 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3 işletilebilir traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40'ına sahiptir.

 

Başlıca doğal taş türlerimiz, çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlardan (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) oluşmaktadır.

 

Doğal taşlar ülkemizde ve dünyada dekoratif amaçlı yapı malzemesi ve yüzey kaplamacılığında kullanılır.

 

Dünyada mermer üretimi hemen hemen tüm ülkelerde yapılmakta olup bu alanda gelişme gösteren ülkeler çıkarılan taşın çeşitliliği ve görselliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Çin, İtalya ve ülkemiz dünya mermer piyasalarında öne çıkmaktadır.

 

 

Ülkemizde mermer madenciliği 1970-1980 yılları arasında inşaat sektörünün canlanması ile hızlanmış olup 1985 yılında mermer madenciliğinin Maden Kanunu kapsamına alınması, ETİBANK'a ait mermer ocaklarının kapatılmasıyla kamunun sektörden çekilmesi ve sektöre uygulanan teşvikler ile yatırımlar artmıştır. Artan yatırımlar ile Türkiye, dünyada önemli bir yere gelmiştir. Önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Ülkemizde 80'nin üzerinde değişik yapıda,120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir. Afyon, Balıkesir, Denizli, Tokat, Bilecik, Muğla, Eskişehir ve Çanakkale, rezervlerin ve mermer işletmelerinin yoğunlaştığı illerdir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla, bu iller arasına Diyarbakır'da katılmıştır. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda en tanınmış mermer çeşitleri arasında Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri sayılabilir.

 

 

Mermer sektöründe, 1.717 adet mermer işletme izinli ruhsat sahası (mermer ocağı), küçük ve orta ölçekli yaklaşık 2.000 fabrika ve 9.000 atölyede bulunmakta ve yaklaşık 300.000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de 2018 yılında yaklaşık 16,5 milyon ton doğal taş üretimi yapılmıştır.

 

Mermer, blok veya kesilmiş parlatılmış olarak ihraç edilmektedir. Doğal taş ihracatında katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve işlenmiş travertendir. Sektörün ihracat potansiyeli, yatırımlara paralel olarak hızla gelişmektedir. İhracatın en önemli kısmını oluşturan işlenmiş mermer ve traverten ihracatında ilk sırada yer alan ülke Çin'dir. Çin'i ABD ve Rusya takip etmektedir.

 

Dünya mermer ihracatında ülkemiz Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada bulunmaktadır. Özellikle mermer ve traverten ihracatında 2009 yılında Çin, İtalya ve İspanya'yı geride bırakarak en fazla ihracat gerçekleştiren ülke olmuştur. Ülkemiz Çin, Hindistan ve ABD gibi dünyanın en büyük mermer (blok veya işlenmiş) ithalatçılarına en çok mermer ihraç eden ülkeler arasındadır. 2011 yılına kadar Ortadoğu ülkeleri de ülkemiz mermer sektörü için önemli bir pazar olmasına karşın politik ve siyasi istikrarsızlıklar ve savaş ortamı bu pazarın gelişmesine engel olmuştur. Ancak, Ülkemizde üretilen mermerler uluslararası fuar ve sergilerde tanıtılmakta ve yeni pazarlar da bulmaktadır.

 

 

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.