Altın

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen, yumuşak ve parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir.

 

Parlak sarı rengi ile insanları adeta büyülemesi, dayanıklılığı nedeniyle aşındırıcı dış koşullardan etkilenmemesi, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özelliklere sahip olması, ticari değerini ve kimliğini her dönemde koruyabilmesi nedeniyle altın, insanların ilk çağlardan beri ilgisini çeken kıymetli madenlerin başında gelmektedir. Diğer değerli madenlerden farklı olarak kendine ait birçok özelliği bulunan bu kıymetli metal, tasarruf, süs, hediye ve ticari olarak değişim aracı olarak binlerce yıldan beri kullanılmaktadır. Doğada bulunmasındaki sınırlılık, arzının fiyat artışları oranında aniden artırılamaması ve yerine geçebilecek alternatif bir madenin henüz ortaya çıkartılamamış olması, altının ne denli bu kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

 

 

Ülkemiz, altın madeni bakımından zengin bir ülke olarak görülebilir. Türkiye, dünya kara yüzölçümünün %0,5'ini, dünya nüfusunun da %1,0'ini oluşturmaktadır. Dünya maden rezervleri içinde Türkiye’nin payı, bu oranlardan seçilen birine göre fazlaysa ülke zengin, az ise fakir demektir. Bu yaklaşım ile dünya rezervleri içerisinde %0,5'den fazla paya sahip olduğumuz (Ülkemiz altın kaynaklarının yaklaşık %2'sine sahip) ülkemiz için önemli madenler olarak nitelendirilebilir. Ülkemizdeki altın üretimi, tüketimini karşılayamadığı için Türkiye, aynı zamanda dünyanın en önemli altın ithalatçılarından birisi konumundadır. Son 20 yılda ortalama 156 ton/yıl civarındaki altın ithalatımız 2018 yılında 324 tona ulaşarak Türkiye'yi altın ithalatında yukarılara taşımaktadır. Bu nedenle ülkede var olan maden potansiyelinin değerlendirilmesi için son yıllarda uygulanan Milli Enerji ve Maden Politikası sonucunda işletmeye dayalı ticaretten elde ettiği gelirleri artırırken aynı zamanda, önemli bir döviz tasarrufu ve istihdam yaratmaya başlamıştır.

 

Ülkemizde altın üretimi ilk olarak Cumhuriyet döneminde resmi olarak 2001 yılında İzmir-Bergama'da Ovacık altın madeninde başlamıştır. Başlangıçta 1,4 ton/yıl olan altın üretimi, yeni işletmeye alınan altın madenleri ile üretim 2019 yılında 38 ton/yıl'a kadar yükselmiştir. Altın pazar fiyatlarının artmasına müteakip, ülkemiz üretim potansiyelinin 50 ton/yıl olabileceği düşünülmektedir.

 

 

Ülkemizde günümüze kadar gerçekleştirilen altın projelerine yerli ve yabancı yatırımcılar, arama ve tesis yatırımlarına yaklaşık 2,5 milyar $ harcamıştır. Bu yatırımlar doğrudan 6.200 kişiye istihdam sağlarken madenciliğin endüstri çarpan etkisi 4 kabul edildiğinde, yaklaşık 25.000 kişiye dolaylı bir istihdam sağladığı söylenebilir. Dünya pazarında altın fiyatları 2000'li yıllarda 270$/ons seviyelerinde iken günümüzde 1550$/ons'a ulaşmıştır. Bu da göstermektedir ki, altın madenciliği ülkemiz ekonomisinde önemli bir konumdadır.

 

 

Yıllara göre Ülkemizde altn üretimi; ( ton/ yıl )

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.