Kömür

Kömür; siyah, koyu gri veya kahverengi-siyah renkli, parlak veya mat bir katı fosil yakıt ve aynı zamanda sedimanter bir kayadır.

 

Ağırlık olarak %50, hacim olarak da %70'ten fazla kömürleşmiş bitki kalıntılarından oluşur. Kömür; başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş ve diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

 

Kömürleşme; bitkilerin alterasyonu sürecidir. Turba, linyit, alt bitümlü kömür, bitümlü kömür (taşkömürü), antrasit ve grafit birbirlerine dönüşerek oluşur.

 

Kömür; elektrik üretiminde, ısınmada, demir-çelik ve çimento sanayi ile sanayinin diğer alanlarında kullanılmaktadır.

 

Kömür, dünya çapında kullanılan tüm enerjinin %27'sini ve elektrik üretiminin %38'ini oluşturan küresel yakıt tedariklerinin önemli bir bileşeni olmaya devam etmektedir.

 

Dünya Enerji Konseyi'nin araştırmalarına göre dünya kanıtlanmış işletilebilir kömür rezervi toplam 891 milyar ton büyüklüğündedir.

 

 

Dünya Enerji Konseyi tarafından hazırlanan 80 ülkenin yer aldığı raporda, dünya kömür rezervlerinin en büyük kısmı (237,3 milyar ton) ABD'de yer almaktadır. ABD'yi 157 milyar ton ile Rusya Federasyonu ve 114,5 milyar ton ile Çin izlemektedir. Diğer kömür zengini ülkeler arasında; Avustralya (76,4 milyar ton), Hindistan (60,6 milyar ton), Almanya (40,5 milyar ton), Ukrayna (33,9 milyar ton), Kazakistan (33,6 milyar ton) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (30,2 milyar ton) bulunmaktadır.

 

 

Toplam 201 milyar ton büyüklüğündeki dünya linyit rezervlerinin en büyük bölümü 40,5 milyar ton ile Almanya'da bulunmaktadır. Bu ülkeyi 37,2 milyar ton ile Avustralya ve 30,2 milyar ton ile ABD izlemektedir. Çin (18,6 milyar ton), Sırbistan (13,4 milyar ton), Kazakistan (12,1 milyar ton) ve Rusya (10,5 milyar ton) geniş linyit rezervlerine sahip diğer ülkeler arasındadır.

 

 

 

Linyit, asfaltit ve taşkömürü ile birlikte ülkemizin toplam kömür kaynağı 20,66 milyar ton ‘dur. Taşkömürlerimizin alt ısıl değeri 6.200 - 7.250 kcal/kg arasında değişmektedir. Linyit kaynağımızın ısıl değerleri 1.000 kcal/kg ile 4.200 kcal/kg arasında değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık %90'ının alt ısıl değeri 3.000 kcal/kg'ın altındadır.

 

 

2018 yılında, dünya kömür üretiminde 3.474 milyon ton, kömür tüketiminde ise 3.770 milyon ton ile Çin ilk sırada yer almıştır.

 

 

Yıllar İtibarıyla Ülkemiz Satılabilir Linyit Üretimleri

 

 

Ülkemizde 2018 yılında satılabilir kömür üretimi; 81,08 milyon ton linyit, 1,10 milyon ton taşkömürü ve 1,75 milyon ton asfaltit olmak üzere toplam 83,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

2018 yılında ülkemizde toplam 122.7milyon ton kömür tüketilmiştir.

 

 

 

 

2018 yılında ülkemiz birincil enerji arzı 143,666 mtep olmuştur. Bu arzın kaynaklara dağılımında 41,03 (Taşkömürü, Linyit, Asfaltit, Kok) mtep ile kömür üçüncü sırada yer almıştır.

 

2018 yılında, yerli kömüre dayalı (Linyit-Asfaltit-Taşkömürü) santrallerden 50.260,1 GWs, ithal kömüre dayalı santrallerden ise 62.988,5 GWs olmak üzere kömüre dayalı santrallerden toplam 113.248,6 GWs elektrik üretilmiştir. 2018 yılında kömüre dayalı santrallerden üretilen elektriğin, toplam elektrik üretimi içindeki payı %37,16 olurken yerli kömürün (linyit+ taşkömürü asfaltit) payı ise %16,49 olmuştur.

 

 

Ülkemizin kömüre dayalı santral kurulu gücü, 2020 Haziran sonu itibarıyla toplam kurulu %22,02'sine karşılık gelmektedir. Yerli kömüre dayalı kurulu gücün toplam kurulu güce oranı %12,28 iken ithal kömüre dayalı kurulu gücün toplam kurulu güce oranı %9,74 olmuştur.

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.