YEKA GES-3 Yarışmaları Hakkında Duyuru

22.01.2021
  • Paylaş

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanı kapsamında güneş enerjisine dayalı olarak gerçekleştirilecek olan YEKA GES-3 Yarışmaları için hazırlanan Şartname ve Sözleşme Taslağı’nda zeyilname yapılmıştır. 

Belge & Dosyalar