02 Ekim 2021 Tarihinde Yapılan Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır.

08.10.2021
 • Paylaş

02 EKİM 2021 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE 

MERKEZİ SINAV SONUÇLARI

 

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” hükümleri uyarınca,  enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 02 Ekim 2021 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”,“Sanayi Etüt-Proje”ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınav Sonuçları aşağıda verilmektedir.

 

Sınav Adı: Merkezi Sınav 

Sınav Tarihi: 02 Ekim 2021 

 

DİKKAT:

 

 1. Merkezi sınavlarda başarılı olanların Sertifikalarını alabilmeleri için ekinde kimlik fotokopisi, 2 adet güncel fotoğraf ve 60 TL sertifika ücretinin aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırıldığına dair Dekont bulunan ve aşağıda örneği bulunan Dilekçe veya Kurumları / Şirketleri tarafından yazılmış Resmi Yazı ile Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  BANKA BİLGİLERİ
  Hesap ismi (Alıcı)   :    Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
  Şube adı                         :    T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi
  Hesap No                       :    TR 57 0000 1001 0000 0350 154015
  Açıklama                      :    Açıklamaya “ EVÇED – SERTİFİKA ÜCRETİ" İfadesi mutlaka yazılmalıdır.
   
 2. Sınava giren kişinin sınav sonucuna itirazı olması durumunda kişi, sonuçların Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içerisinde Enerji Yöneticisi ve Etüt-Proje Eğitimleri Sertifikalandırma Sınav Kılavuzu” eklerinden Ek-1’de yer alan “Dilekçe Örneğini” kullanarak, sınav sonucunun incelenmesi için Başkanlığımıza başvurmalıdır. Sınav sonucuna yapılan yazılı itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu on iş günü içinde kişiye yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu kılavuza aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.