Yetki Belgesi İptali Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirme Duyurusu

11.10.2021
  • Paylaş

Bakanlığımız tarafından enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak yetkilendirilen Yeşil Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin enerji verimliliği alanında etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri vermesi için Bina ve Hizmetler sektöründe düzenlenen ETKB-EVD-102 numaralı yetki belgesi 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi gereğince iptal edilmiştir.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.