09 Nisan 2022 Tarihinde Yapılan Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınav Sonuçları Revize Edilmiştir.

29.04.2022
  • Paylaş

09 NİSAN 2022 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE 

MERKEZİ SINAV SONUÇLARI

 

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” hükümleri uyarınca,  enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 09 Nisan 2022 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”,“Sanayi Etüt-Proje”ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınav Sonuçları aşağıda verilmektedir.

 

Merkezi sınava yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, her bir sınav türünde ortak olarak yer alan; Enerji Yöneticisi Sınavının 54 no’lu sorusu, Bina Etüt Proje (BEP) Sınavının 56 no’lu sorusu ve Sanayi Etüt Proje (SEP) Sınavının 55 no’lu sorusu iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iptal edilen sorunun, sınava giren her aday tarafından doğru yapıldığının kabul edilmesine, boş bırakılması veya hatalı yapılması nedeniyle mevcut haliyle ilgili sorudan puan alamayan adaylara ilave 1 (bir) puan verilmesine ve ayrıca soruya mevcut haliyle doğru cevap vererek puan alan adayların ise puanlarının korunmasına karar verilmiştir. Söz konusu durum gereğince sınav sonuçları güncellenmiştir.

 

Sınav Adı: Merkezi Sınav 

Sınav Tarihi: 09 Nisan 2022 

Sonuç İlan Tarihi: 15 Nisan 2022

İtirazlar Sonrası Güncel Sonuç İlan Tarihi: 29 Nisan 2022 
 

DİKKAT:

  1. Merkezi sınavlarda başarılı olanların Sertifikalarını alabilmeleri için ekinde kimlik fotokopisi, 2 adet güncel fotoğraf ve 60 TL sertifika ücretinin aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırıldığına dair Dekont bulunan ve aşağıda örneği bulunan Dilekçe veya Kurumları / Şirketleri tarafından yazılmış Resmi Yazı ile Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

BANKA BİLGİLERİ

Hesap ismi (Alıcı)   :    Enerji Bakanlığı 

                                        Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube adı                  :    T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No                 :    TR 57 0000 1001 0000 0350 154015

Açıklama                  :    Açıklamaya “ EVÇED – SERTİFİKA ÜCRETİ”

                        İfadesi mutlaka yazılmalıdır.