Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Duyuru

04.07.2022
  • Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Enerji Yöneticisi Eğitimi, Etüt-Proje Eğitimi ve Yetkilendirme faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlığımız tarafından ETKB-YK-07 numaralı yetki belgesi düzenlenerek 01/07/2022 tarihinde Yetkilendirilmiş Kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.