22 Ekim 2022 Tarihinde Yapılan Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınav Sonuçları Revize Edilmiştir.

10.11.2022
  • Paylaş

22 EKİM 2022 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE 

MERKEZİ SINAV SONUÇLARI

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” hükümleri uyarınca,  enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 22 Ekim 2022 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”, “Sanayi Etüt-Proje” ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınav Sonuçları aşağıda verilmektedir.

 

Merkezi sınava yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, her bir sınav türünde ortak olarak yer alan; enerji yöneticisi sınavı 10. soru bina etüt proje sınavı 10. soru ve sanayi etüt proje sınavı 8. soru da geçen “Enerji yöneticisi eğitimlerine, mühendislik ve mimarlık bölümleri ile teknik eğitim fakültelerinin makina, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans eğitimi almış kişiler kabul edilir.” şeklindeki şıkkın Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olduğu, fakat Bakanlığımız ilgili sunumlarında Temmuz 2022 tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile güncellenen bu maddenin eski halinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu sorunun sınava giren her aday tarafından doğru yapıldığının kabul edilmesine, boş bırakılması veya hatalı yapılması nedeniyle mevcut haliyle ilgili sorudan puan alamayan adaylara ilave 1 (bir) puan verilmesine ve ayrıca soruya mevcut haliyle doğru cevap vererek puan alan adayların ise puanlarının korunmasına karar verilmiş olup, sınav sonuçları güncellenmiştir.

 

Sınav Adı: Merkezi Sınav 

Sınav Tarihi: 22 Ekim 2022 

Sonuç İlan Tarihi: 27 Ekim 2022

İtirazlar Sonrası Güncel Sonuç İlan Tarihi: 10 Kasım 2022 

 

 DİKKAT:

  1. Merkezi sınavlarda başarılı olanların Sertifikalarını alabilmeleri için ekinde kimlik fotokopisi, 2 adet güncel fotoğraf ve 60 TL sertifika ücretinin aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırıldığına dair Dekont bulunan ve aşağıda örneği bulunan Dilekçe veya Kurumları / Şirketleri tarafından yazılmış Resmi Yazı ile Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

BANKA BİLGİLERİ

Hesap ismi (Alıcı)   :    Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube adı                    :    T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No                  :    TR 57 0000 1001 0000 0350 154015

Açıklama                  :    Açıklamaya “ EVÇED – SERTİFİKA ÜCRETİ”

                                           İfadesi mutlaka yazılmalıdır.