09 Mart 2024 Tarihinde Yapılan Enerji Yöneticisi, Bina Etüt-Proje, Sanayi Etüt-Proje ve Ölçme ve Doğrulama Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır.

15.03.2024
  • Paylaş

09 MART 2024 ENERJİ YÖNETİCİSİ, BİNA ETÜT-PROJE, SANAYİ ETÜT-PROJE ve 

ÖLÇME ve DOĞRULAMA MERKEZİ SINAV SONUÇLARI

 

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” hükümleri uyarınca,  enerji yöneticisi, bina/sanayi etüt-proje ve ölçme ve doğrulama eğitimlerine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 09 Mart 2024 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi, “Sanayi Etüt-Proje”, “Bina Etüt-Proje” ve “Ölçme ve Doğrulama” Merkezi Sınav Sonuçları aşağıda verilmektedir.

 

Sınav Adı: Merkezi Sınav 

Sınav Tarihi: 09 Mart 2024

 

DİKKAT:

1 Merkezi sınavlarda başarılı olanların Sertifikalarını alabilmeleri için ekinde kimlik fotokopisi, 2 adet güncel vesikalık fotoğraf ve 60 TL sertifika ücretinin aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırıldığına dair Dekont bulunan ve aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

BANKA BİLGİLERİ

Hesap ismi (Alıcı) :    Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube adı                  :    T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No                 :    TR 57 0000 1001 0000 0350 154015

Açıklama                  :    Açıklamaya “ EVÇED – SERTİFİKA ÜCRETİ”

                                           İfadesi mutlaka yazılmalıdır.

 

2 Sınava giren kişinin sınav sonucuna itirazı olması durumunda kişi, sonuçların Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içerisinde Enerji Yöneticisi, Etüt-Proje ve Ölçme ve Doğrulama Eğitimleri Sertifikalandırma Sınav Kılavuzu” eklerinden Ek-1’de yer alan “Dilekçe Örneğini” kullanarak, sınav sonucunun incelenmesi için Başkanlığımıza başvurmalıdır. Sınav sonucuna yapılan yazılı itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu on iş günü içinde kişiye yazılı olarak bildirilecektir. Söz konusu kılavuza yukarıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

Sınav Kılavuzu

*09 Mart 2024 tarihinde yapılan Enerji Yöneticisi (EY) Sınavı Sonuçları

*09 Mart 2024 tarihinde yapılan Bina Etüt Proje (BEP) Sınavı Sonuçları

*09 Mart 2024 tarihinde yapılan Sanayi Etüt Proje (SEP) sınavı Sonuçları

*09 Mart 2024 tarihinde yapılan Ölçme ve Doğrulama (ÖD) sınavı Sonuçları

 

Bireysel Başvuruları için Örnek Dilekçe