Sıkça Sorulan Sorular

Her bir il bazında oluşturulacak aydınlatma komisyonunun başkanı, ilgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilecek vali yardımcısıdır. Aydınlatma komisyonu; vali veya vali yardımcısının başkanlığında büyükşehir belediyesinden 2 üye, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur. Büyükşehir belediyesinin bulunmadığı illerde ise vali veya vali yardımcısının başkanlığında, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye, il özel idaresinden 1 üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur.

Şirketlerin inceleme ve/veya denetim için Bakanlığımızca TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yetki devri yapılmıştır.

İnceleme ve denetimler 10 maddeden oluşmaktadır. Ana konular şunlardır:

  • Yatırım faaliyetleri
  • Kullanıcılar ile ilgili faaliyetler
  • İşletme ve bakım faaliyetleri
  • Genel aydınlatma faaliyetleri
  • Mali konular
  • Satın Alma ve Satış işlemleri ile ilgili faaliyetler
  • Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı
  • Hizmet kalitesi
  • Hukuki süreçler
  • Lisansız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemler

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi kapsamında, TEDAŞ tarafından değerlendirilmektedir.

Perakende Satış Şirketiyle ilgili şikâyetlerinizin hızlı incelenip sonuçlanması için öncelikle ilgili Perakende Satış Şirketine müracaat etmeniz sonuç alınamaması durumunda EPDK’nın epdk.gov.tr linkine girerek müracaat edebilirsiniz.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) Daha sonra bulunduğunuz il / ilçe Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurmanız süreç olarak sizin yararınıza olacaktır.