Yönetim

 

1975 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aynı okulda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından itibaren sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Mühendis, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı; özel sektörde enerji projelerinin geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu yönetici olarak görev yaptı.

 

23.06.2016 tarihinde EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten atanmıştır. 10.02.2017 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

 

01.05.2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. 13.12.2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne ve EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.

 

22.06.2018 tarihinde EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeniden atanmıştır.

 

Evli ve 1 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1985 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985-1986 yılları Bolton Institute of Higher Education ve Central Manchester Collage’ de eğitim aldı.

 

1986 – 1993 yılları Çukurova Üniversitesinde Öğretim Görevlisi; 1993 -2008 yılları PETKİM Petrokimya Holding A.Ş’ de mühendis ve Bakım/Onarım Yöneticisi; 2008 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİGM’ de Mühendis, Enerji ve Çevre Yönetimi Daire Başkanı ve Enerji Yatırımları Daire Başkanı (V) olarak görev yaptı.

 

01 Mayıs 2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten atandı.

 

27.02.2018 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atandı.

 

Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

1973 yılında Giresun’da doğdu. Temmuz 1994’te Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Şubat 2001’de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Bilim Dalında ve 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

 

Ağustos 1994 yılında Ankara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, Nisan 1995 yılında TSE Ankara’da Mühendis olarak çalışmaya başladı. 1995-2001 yılları arasında TSE Kayseri, İzmir, Konya Bölge Müdürlüklerinde Mühendis olarak çalıştı. 2001 yılında TSE Giresun Mahalli Temsilcisi, 2005 yılında TSE İzmir Bölge Müdürü, 2007 yılında TSE İzmir Laboratuvarları Grup Başkanı, 2011 yılında TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanı olarak atandı.

 

Nisan 2013’de Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine, Temmuz 2014’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcılığına, Aralık 2017’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEMSAN A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Aralık 2018’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

 

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

1988 yılında İzmir’de doğdu. 2011 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamış olup aynı bölümde doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir.

 

12 Kasım 2019 tarih ve 30946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştır.

 

1988 yılında Gaziantep’te doğdu. 2008 yılında Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünde Mühendis ve Daire Başkanı (V) olarak görev yaptı. 

 

12 Kasım 2019 tarih ve 30946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştır.

 

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde lisans, 1997 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

 

1986-2017 yılları arasında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde mühendis, şube müdürü ve daire başkanı görev yapmıştır. 2017 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır.