EPS

Enerji Performans Sözleşmeleri

 

 Enerji performans sözleşmesi (EPS), enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda enerji performans sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.  Aynı Kanun’un ek 1 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmış olup aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından yayımlanacak Tebliğ ile EPS’lerin uygulanmasına yönelik detaylar açıklanarak şartname, sözleşme ve etüt raporu formatı ile diğer yardımcı dokümanlar yayınlanacaktır. 

 

 

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi

 

 16.08.2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de 2019/18 Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır. Bakanlığımızca yayınlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimleri ile yıllara sari sağlanan tasarruf miktarlarını her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza sunması gerekmektedir. 

 

 

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ile referans enerji tüketimi ve tasarruf bildirim formatına aşağıda verilen bağlantılar ile erişim sağlanabilir.

 

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için referanstuketim@enerji.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

 

 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) Dünya Bankası tarafından fonlanacak Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Beş yıl sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bakanlığımızın sorumlu olduğu teknik bileşen kapsamında; ölçme doğrulama, etüt, eps, enerji yönetimi … vb konularda eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe enerji verimliliği için ulusal bir program hazırlanması, belediyeler için piyasa araştırması yapılması ve yatırım planı hazırlanması, enerji performans sözleşmeleri ve ölçme doğrulama alanlarında prosedürlerin ve şablonların geliştirilmesi gibi konularda faaliyetler yürütülecektir. 

 

 Projeye ilişkin daha detaylı bilgilere https://kamuenerji.csb.gov.tr/proje-hakkinda-genel-bilgi-i-96445 adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.