2021 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler

104 endüstriyel işletmenin 141 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu projeler için 195 milyon TL yatırım yapılacaktır. Projesine uygun yapılması durumunda yatırımın 58,5 milyon TL’si Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Yatırımlar sonucu yıllık 259 milyon kWh enerji ile 72 milyon TL parasal tasarruf sağlanması beklenmektedir. 

Endüstriyel işletmeler tarafından verimlilik artırıcı projelerle elde edilecek 1 TEP enerji tasarrufu için ortalama 8.755 TL yatırım yapılacaktır. Bakanlığımızın da bu yatırımların 2.627 TL’lik kısmını desteklemesi öngörülmektedir. 

Bakanlığımızın sağlayacağı 58,5 milyon TL hibe desteğine karşılık endüstriyel işletmelerin yaptığı birincil enerji tasarrufunun parasal karşılığı yaklaşık 528 milyon TL’dir. 

Bu değer 81 MW’lık bir doğal gazlı termik santral üretimine karşılık gelmektedir. (Kardemir Termik Santrali Kurulu Gücü)

Güncelleme Tarihi: 01.12.2021

Belge & Dosyalar