2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler

38 endüstriyel işletmenin 41 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu projeler için 50,6 milyon TL yatırım yapılacaktır. Projesine uygun yapılması durumunda yatırımın 15,2 milyon TL’si Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Yatırımlar sonucu yıllık 20,7 milyon kWh enerji ile 15,1 milyon TL parasal tasarruf sağlanması beklenmektedir. 

Endüstriyel işletmeler tarafından verimlilik artırıcı projelerle elde edilecek 1 TEP enerji tasarrufu için ortalama 28.494 TL yatırım yapılacaktır. Bakanlığımızın bu yatırımların 8.548 TL’lik kısmını desteklemesi öngörülmektedir.

Bakanlığımızın sağlayacağı 15,2 milyon TL hibe desteğine karşılık endüstriyel işletmelerin yaptığı birincil enerji tasarrufunun parasal karşılığı yaklaşık 34,4 milyon TL’dir.

Bu değer 6 MW’lık doğal gazlı termik santralin (Kıvanç Tekstil Termik Santrali) yatırımına karşılık gelmektedir. 

Güncelleme Tarihi: 11.01.2022

Belge & Dosyalar