2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarının 9’uncu maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucu; 19 endüstriyel işletmenin 21 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu projeler için 52 milyon TL yatırım yapılması ve bu yatırımın 15,6 milyon TL’sinin desteklenmesi öngörülmektedir. Bu projelerle yıllık 17,8 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Enerji tasarrufun parasal karşılığı ise 17,2 milyon TL’dir.

2022 yılında şu ana kadar toplamda 97 endüstriyel işletmenin 129 verimlilik artırıcı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin yatırım maliyeti 316,2 milyon TL olup, projesine uygun yapılması durumunda yatırımın 94,9 milyon TL’si Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Yatırımlar sonucu 107,5 milyon TL mali karşılığı olan yıllık 99,4 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. 

Endüstriyel işletmeler tarafından verimlilik artırıcı projelerle elde edilecek 1 TEP enerji tasarrufu için ortalama 36.984 TL yatırım yapılacaktır. Bakanlığımızın bu yatırımların 11.095 TL’lik kısmını desteklemesi öngörülmektedir. 

Bakanlığımızın sağlayacağı 94,9 milyon TL hibe desteğine karşılık endüstriyel işletmelerin yaptığı birincil enerji tasarrufu ile 35,3 MW ve 529,3 milyon TL’lik termik santral yatırımının (Zorlu Enerji Bursa Doğalgaz Santrali) önüne geçilmektedir. 

Yatırımı yapılacak projelerden sağlanacak enerji tasarrufu ile 43,8 milyon kg CO2 emisyon salınımının önüne geçilecektir.

Güncelleme Tarihi: 04.11.2022

Belge & Dosyalar