2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler

107 endüstriyel işletmenin 138 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu projeler için 225,1 milyon TL yatırım yapılacaktır. Projesine uygun yapılması durumunda yatırımın 67,5 milyon TL’si Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Yatırımlar sonucu yıllık 278,7 milyon kWh enerji ile 97,9 milyon TL parasal tasarruf sağlanması beklenmektedir. 

Endüstriyel işletmeler tarafından verimlilik artırıcı projelerle elde edilecek 1 TEP enerji tasarrufu için ortalama 9.393 TL yatırım yapılacaktır. Bakanlığımızın bu yatırımların 2.818 TL’lik kısmını desteklemesi öngörülmektedir. 

Bakanlığımızın sağlayacağı 67,5 milyon TL hibe desteğine karşılık endüstriyel işletmelerin yaptığı birincil enerji tasarrufu ile 82 MW ve 464,5 milyon TL’lik termik santral yatırımının önüne geçilmektedir.

Bu değer 82 MW’lık doğal gazlı termik santralin (Kırklareli Kombine Çevrim Doğalgaz Termik Santralı) yatırımına karşılık gelmektedir. 

Güncelleme Tarihi: 22.03.2022

Belge & Dosyalar