2022 Yılı Desteklenmesi Uygun Görülen Verimlilik Artırıcı Projeler

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esaslarının 9’uncu maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucu; 15 endüstriyel işletmenin 18 verimlilik artırıcı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu projeler için 39,2 milyon TL yatırım yapılması ve bu yatırımın 11,8 milyon TL’sinin desteklenmesi öngörülmektedir. Bu projelerle yıllık 14,7 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Enerji tasarrufun parasal karşılığı ise 13,0 milyon TL’dir.

2022 yılında şu ana kadar toplamda 111 endüstriyel işletmenin 147 verimlilik artırıcı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin yatırım maliyeti 355,4 milyon TL olup, projesine uygun yapılması durumunda yatırımın 106,6 milyon TL’si Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Yatırımlar sonucu 120,5 milyon TL mali karşılığı olan yıllık 114,1 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. 

Endüstriyel işletmeler tarafından verimlilik artırıcı projelerle elde edilecek 1 TEP enerji tasarrufu için ortalama 36.217 TL yatırım yapılacaktır. Bakanlığımızın bu yatırımların 10.865 TL’lik kısmını desteklemesi öngörülmektedir. 

Bakanlığımızın sağlayacağı 106,6 milyon TL hibe desteğine karşılık endüstriyel işletmelerin yaptığı birincil enerji tasarrufu ile 38,5 MW ve 576,7 milyon TL’lik termik santral yatırımının (Meteksan Termik Santrali / Bilkent Enerji - Ankara) önüne geçilmektedir. 

Yatırımı yapılacak projelerden sağlanacak enerji tasarrufu ile 50,2 milyon kg CO2 emisyon salınımının önüne geçilecektir.

Güncelleme Tarihi: 22.12.2022

Belge & Dosyalar