Bilgi Güvenliği Politikası

 

Bakanlığımız, ülkemizin kritik altyapıları arasında gösterilen enerji kaynaklarını yönetiyor olması, Bakanlığımız tarafından üretilen, işlenen her formattaki bilginin BGYS gereksinimleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanması, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacıyla;

 

 • Kapsam dâhilindeki kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde hizmetleri; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak sunmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri göz önünde bulundurarak, Kurumun güvenilirliğini ve imajını korumayı,
 • Gerçekleşebilecek muhtemel olayları önlemeyi, önlenemediği durumda en hızlı şekilde haberdar olup müdahale etmeyi, etkisini en aza indirmek, olayların tekrarını engellemeyi, olaylardan ders çıkarıp sistemi daha dayanaklı hale getirmeyi,
 • İş sürekliliğini etkileyebilecek olayları önceden ön görüp bunların olmasını engellemeyi, engellenlenemediği durumda iş sürekliliği planlarını devreye alarak iş süreçlerindeki kesintiyi minimumda tutmayı,
 • Kurum tarafından geliştirilen sistemlerin, uygulamaların, yazılımların bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla, dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamının genişletilmesi için çalışmalarda bulunmayı,

Taahhüt ederiz.