Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi

12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır. Anlaşmaya istinaden Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 MW toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 reaktör kurulacaktır. 13 Aralık 2010 tarihinde Proje Şirketi (Akkuyu Nükleer A.Ş.) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Proje Şirketi %100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi bir anonim şirketidir. Akkuyu NGS Projesi, ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük yatırımdır. Akkuyu NGS inşatının en yoğun döneminde büyük oranda Türk vatandaşlarından oluşacak 10.000 kişi çalışacaktır.

 

Akkuyu NGS Projesi kapsamında Türk öğrencileri Rusya’da nükleer mühendislik eğitimi almaktadır. Seçilen öğrenciler 5,5 yıllık uzmanlık eğitimine tabi tutulacaklardır. Uzmanlık eğitimini tamamlayan mühendisler başarı durumlarına göre 6 aylık yüksek lisans programına devam edebileceklerdir. Rusya'ya nükleer enerji mühendisliği eğitimine gönderilen öğrencilerden 2018 yılında 35'i, 2019 yılında 53'ü, bu yıl da 55'i mezun olarak ülkemize dönmüş ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'de işe başlamıştır. Ayrıca, 102 öğrencimiz lisans, 22 öğrencimiz de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, Akkuyu NGS Projesinde mühendislikten yöneticilik kademesine kadar farklı alanlarda istihdam edilecektir.

 

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. Diğer üniteler ise birer yıl arayla devreye alınacaktır.

 

Proje Tarihçesi

 • 12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.
 • 13 Aralık 2010 tarihinde Proje Şirketi kurulmuştur.
 • Akkuyu Sahası 2011 yılında Proje Şirketi’ne tahsis edilmiştir.
 • 6 Aralık 2013 tarihinde “Güncellenmiş Yer Raporu” TAEK tarafından uygun bulunmuştur.
 • 1 Aralık 2014 tarihinde “Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” olumlu kararı alınmıştır.
 • 9 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından, Saha Parametreleri Raporuna onay verilmiştir.
 • 3 Mart 2017 tarihinde TAEK’e ilk ünite için “İnşaat Lisansı” başvurusu yapılmıştır.
 • 15 Haziran 2017 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Üretim Lisansı verilmiştir.
 • 19 Ekim 2017 tarihinde TAEK’ten ilk ünite için “Sınırlı Çalışma İzni” alınmıştır.
 • 17 Kasım 2017 tarihinde 1 no’lu reaktörün reaktör temel kazısı, sondaj çalışmaları ve temel altı beton dökülmesi işlemleri tamamlanmıştır.
 • 30 Aralık 2017 tarihinde Proje Şirketi ile TETAŞ arasında Elektrik Satınalma Anlaşması imzalanmıştır.
 • 12 Mart 2018 tarihinde Rusya’da nükleer mühendislik alanında eğitim alan ilk grup öğrenciler mezun olmuştur.
 • 2 Nisan 2018 tarihinde TAEK tarafından Akkuyu NGS’nin 1.Ünitesi inşası için “İnşaat Lisansı” verilmiştir.
 • 3 Nisan 2018 tarihinde Akkuyu NGS 1.Ünitesine ilk beton dökülmüştür. Hali hazırda birinci ünitenin temel inşaatı tamamlanmıştır.
 • 30 Kasım 2018 tarihinde ikinci ünite için “Sınırlı Çalışma İzni” alınmıştır.
 • 28 Mart 2019 tarihinde üçüncü ünite için “İnşaat Lisansı” başvurusu yapılmıştır.
 • 9 Mayıs 2019 tarihinde doğu kargo terminali için “Geçici İşletme İzni” alınmıştır.
 • 24 Temmuz 2019 tarihinde ilk büyük boyutlu ekipman olan “Kor Tutucu” Akkuyu sahasına ulaşmıştır.
 • 26 Ağustos 2019 tarihinde ikinci ünitenin “İnşaat Lisansı” verilmiştir.
 • 26 Ekim 2019 tarihinde birinci ünitenin nükleer güvenlik açısından en önemli ekipmanlardan biri olan kor tutucunun montajı tamamlanmıştır.
 • 8 Nisan 2020 tarihinde ikinci ünitenin temeli atılmıştır.
 • 12 Mayıs 2020 tarihinde dördüncü ünite için “İnşaat Lisansı” başvurusu yapılmıştır.
 • 26 Haziran 2020 tarihinde birinci ünite reaktör binasının iç koruma yapısının ikinci katının montajı tamamlanmıştır.