Demir

Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir.

 

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Demir, tüm metaller içinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95'ini oluşturur. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri demiri, otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanımında vazgeçilmez kılar. Çelik, en çok bilinen demir alaşımıdır.

 

 

Demir cevherleri, ekonomik olarak uygulanabilir bir yöntemle metalik demiri çıkarmak için ısıtılabilen ve kullanılabilen kayaçlardır. Dünya çapındaki demir ve çelik endüstrileri demir cevherine bağımlıdır. Üretilen demir cevherinin büyük bir kısmı, daha sonra çelikte ana bileşen olarak kullanılan pik demir üretmek için hammadde olarak kullanılan çelik yapımında kullanılır. Demir cevheri mineralleri çoğunlukla hematit ve manyetit olarak bulunur.

 

Avustralya ve Brezilya dünyanın en büyük demir cevheri üreticileri arasında yer almakta ve dünyanın demir cevheri rezervlerinin büyük bir kısmını elinde tutmaktadır. Dünya demir rezervi yaklaşık 81 milyar tondur. Avustralya, dünya demir cevheri ihracatının yarısını oluşturmaktadır. Brezilya, dünyadaki toplam demir ihracatının yaklaşık yüzde %23'ünü karşılamaktadır.

 

 

 

Ülkemiz rezervleri; Sivas, Malatya, Bingöl, Adana, Kayseri bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu cevherlerin yanı sıra Ankara, Balıkesir ve Adapazarı bölgelerinde de değişik büyüklüklerde demir cevheri rezervleri mevcut olup, üretilen cevher çimento tesislerinde kullanılmaktadır. Türkiye demir tüketiminin yaklaşık üçte birini kendi üretimiyle karşılamaktadır.

 

 

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.