Krom

Gümüş gibi parlak, metalik görünümlü, sert ama kolay kırılan krom; metalurji, kimya ve refrakter sanayinin temel elementlerinden biridir.

 

Krom metalinin ekonomik olarak üretilebildiği tek mineral ise kromittir. Kromit (FeCr2O4) minerali ve krom yatakları ultrabazik kayaçlar içinde bulunur. Saf kromite ender rastlanır. Krom cevherinin kimyasal bileşimi sanayideki kullanım alanını belirler. Krom cevherinin endüstrideki kullanım alanlarına göre kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile ilgili sınırlamalar söz konusu iken teknolojik gelişmelere uygun olarak cevherin kimyasal bileşiminden kaynaklanan kullanım sınırlamaları giderek daha esnek hale gelmektedir. Kimyasal cevher olarak tanımlanan yüksek demirli krom cevheri, gelişen teknolojiyle artık metalürji sanayisinde de kullanılabilmektedir.

 

 

Türkiye, krom yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Çok sayıda krom yatağı bulunan ülkemizdeki başlıca krom yatakları Fethiye, Köyceğiz (Muğla), Guleman (Elâzığ), Kop Dağı (Bayburt), Mersin ile Kayseri arasında, Balıkesir ile Eskişehir arasında, İskenderun ile Kahramanmaraş arasında bulunmaktadır. Dünyanın en çok krom üreten ülkeleri arasında bulunan Türkiye, krom üretiminin bir kısmını ihraç etmektedir. Ülkemizde krom işleyen fabrikalar, Elâzığ ve Antalya'da bulunmaktadır.

 

Türkiye krom üretiminde önemli ülkelerden biridir. Bu pazarda Türkiye'nin önemli rakipleri ise Kazakistan ve Hindistan'dır. Türk kromit cevherleri; karbon tarafından kolay indirgendiğinden metal kurtarma randımanının yüksek olması, tüvanan olarak direkt ferrokrom üretiminde kullanılabilmesi, düşük silis içeriği nedeni ile kaliteli metal (FeCr) üretme imkanının olması, yüksek Cr/Fe oranından dolayı yüksek tenörlü metal elde edilmesi, sert olmasının daha az tozlaşmaya yol açması ve cürufun rahat çalışılabilir olması nedenleri ile piyasa avantajı sağlamaktadır. Bundan dolayı FeCr ürünlerinin bir kısmı kaliteli ürünlerin satıldığı niş (niche) pazarında satılabilmektedir.

 

 

Son yıllarda Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan kromlarının devreye girmesiyle Türkiye dünya krom piyasasında dördüncü sıradadır.

 

 

 

Türkiye üretmekte olduğu kromu ihraç etmektedir. Ayrıca; Türkiye yukarıda belirtilen rakipleri gibi ham cevher ihracatçısı olmak yerine, yarı mamul ve mamul ürün ihraç ederek ham cevher ihracatından sağladığı dövizi 3-5 kat arttırmayı hedeflemelidir.

 

 

Krom cevheri ticaretinde %91 pay sahibi olan Çin'in ana limanlarındaki krom cevheri fiyatlarının menşeilerine ve yıllara göre (2000-2020) dalgalanması görülmektedir. 2016 yılında tabana vuran fiyatlar, 2017 yılında yükselmesine rağmen tekrar düşüş yaşamıştır. Mart 2020 ayı itibariyle, %40-42 parça cevherinin fiyatı ise 185-190 usd /dmt 'den alıcı bulmaktadır.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.