Kurşun

Anadolu'da kurşun ve çinko madenciliği MÖ 400 yıllarında başlamıştır. Çatalhöyük kazıları bu tarihi M.Ö.6400 yılına kadar geri götürebilmektedir. Önce Yunanlılar, Romalılar, daha sonra Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu madenleri zaman zaman işletmişlerdir.

 

Genellikle damar tipi ve masif cevherleşmeler şeklinde doğada bulunan kurşun, yer altından çıkarıldıktan sonra çeşitli zenginleştirme işlemlerine tabi tutulur. Çeşitli metalurjik ve kimyasal süreçlerden geçirildikten sonra endüstriyel amaçlı kullanım için rafineri kurşun elde edilir.

 

Değişik fiziksel ve kimyasal kombinasyonlarıyla kurşun, sanayide birçok alanda kullanılmaktadır. Yumuşak olması, işleme kolaylığı, yüksek özgül ağırlığı, yüksek kaynama noktası, düşük erime noktası, aşınmaya karşı direnci, enerji absorbsiyonu ve kısa dalga ışınları geçirmeme özellikleri ona birçok kullanım alanında üstün bir yer yaratmaktadır. Son yıllarda kurşun madeni yerine çeşitli malzemeler kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, akü imalatı, boya, kimya sanayinde ve metal alaşımı olarak sanayinin önemli bir girdisini oluşturmaktadır.

 

Dünyada tanımlanmış kurşun kaynağı 2 milyar tondan fazladır.Son yıllarda önemli ölçekte kurşun kaynağı Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, İrlanda, Meksika ve Peru gibi ülkelerde tanımlanmıştır. Küresel ölçekte toplam rezerv miktar ise 90 milyon ton (kurşun metal içeriği) seviyesinde olup Avustralya bu noktada %40'lık pay ile birinci sıradadır.

 

 

 

2018 yılında küresel ölçekte toplam 4,56 milyon ton (kurşun metal içeriği) üretim yapılmış olup bu değer 2019 yılında 4,5 milyon ton seviyesinde devam etmiştir. Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılında 12,42 milyon ton rafine kurşun üretimi yapılırken 12,77 milyon ton tüketim gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti %46 seviyesindeki payı ile hem üretim hem de tüketimde birinci sıradadır. 2018 yılı MAPEG verilerine göre ülkemizde toplam kurşun cevheri üretimi 47,98 bin ton (tüvenan) seviyesinde gerçekleşmiştir. MTA verilerine göre ülkemizde kurşun metal içerik kaynağımız 860 bin ton seviyesindedir

 

Kurşun cevheri ve zenginleştirilmiş kurşun cevheri ihracat değerleri son beş yılda 130 bin ile 100 bin on arasında değişmekte olup 2019 yılında 119 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılda toplam 795 milyon dolar değerinde kurşun ihracatı yapılmıştır. 2019 yılında 148,4 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir.

 

 

 

Kurşun ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre hızlı bir artış göstererek 2.300 ton seviyesine yükselmiştir.

 

 

2019 yılı ortalama kurşun fiyatı 1.997 $/t olarak gerçekleşmiş olup 2020 Haziran ayı ortalaması 1.734 $/t olarak gerçekleşmiştir.

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.