Elektrik Üretim Tesisleri Kabul İşlemlerine İlişkin Duyuru

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul İşlemlerine İlişkin Duyuru

06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca ve bu hususa ilişkin alınmış olan Olur çerçevesinde, elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri 06.05.2016 tarihinden itibaren 6 ay daha 07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.