Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin, Mevzuat Görüş Bildirme Formuna uygun olarak 09.11.2019 tarihine kadar resmi yazı ile Bakanlığımıza ve e-posta ile bilgi.evced@enerji.gov.tr adresine gönderilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Mevzuat Görüş Bildirme Formu