Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 Projesi: İhale Sonucu Duyurusu (CS-03)

İHALE SONUCU DUYURUSU

Proje Adı: Türkiye/ Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektör Programı Faz-II Projesi (TF-019255-TR)
Ülke Adı: Türkiye
Proje Numarası: P151934
Kazanan Firma: Exergia Energy and Environment Consultants S.A. E3 Modelling P.C., AF Mercados Energy Markets International S.A. ve AF Mercados EMI Ortak Girişimi
Adres: Omirou Str. & Vissarionos 1, 10672, Athens, Greece
Kontrat Tarihi: 8 Ekim 2018
Satın Alma Yöntemi: Nitelik ve Maliyet Bazlı Seçim Yöntemi
Tutar: 711,083 Avro (KDV hariç)
Süre: 15 ay
Kontratın Kapsamı:
1- Proje kapsamında Danışman şirket ile birlikte bir model yazılımı oluşturulacak, oluşturulan model ile önümüzdeki dönem enerji sektörüne ilişkin tahminler daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilecektir.
2- Modelin tasarlanmasının ardından Bakanlığımız personelinin modeli etkin ve verimli kullanabilmesini teminen eğitimler verilecektir.
3- Yurtdışında halihazırda kullanılmakta olan modellerin ve çalışma prensiplerinin yerinde görülmesi amacıyla saha ziyaretleri düzenlenecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2
06490, Bahçelievler, Ankara, Türkiye
Bilgi için:
Telefon: 0090 312 213 1124 Faks: 0090 312 213 2049
E-mail: dia2@enerji.gov.tr