Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edilmek üzere alınan başvurular neticesinde sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Adayların başvuru değerlendirmeleri, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı” doğrultusunda yapılmıştır.

Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi
Eksik Belge veya Geç Başvuru Nedeniyle Başvurusu Kabul Edilmeyen Adaylar Listesi