Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

14 Mart 2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819)” ile;

  • Verimlilik artırıcı projelerin yatırım bedeli bir milyon Türk Lirasından beş milyon Türk Lirasına, % destek oranı ise %20’den %30’a,
  • Gönüllü Anlaşma destekleri kapsamında destek bedeli iki yüz bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına, enerji gideri oranı ise %20’den %30’a artırılmıştır.
819 Sayılı Karar