Etik Komisyonu

 • Zafer BENLİ

  Müsteşar Yardımcısı - Etik Komisyonu Başkanı

  1968 yılında Sivas'ta doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 1994 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında "Devletin Yeniden Yapılanması" çalışmaları kapsamında kamu yönetimine yeni bir model önerisini de içeren "Türkiye'de Merkezi İdarenin Teşkilat ve Görevleri" konulu uzmanlık tezini hazırlayarak Devlet Personel Uzmanlığı'na atandı. 2002 yılında Kamu İhale Kurumu'nda, kurumun kuruluş, insan kaynakları ve organizasyon çalışmalarını başlatmak ve yürütmek üzere görevlendirildi. Aynı yıl Kamu İhale Uzmanı olarak atandı. 2004 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde, 2006 yılında ise İtalya'da Avrupa Birliği ihale uygulamalarına yönelik eğitimlere katıldı. 27.09.2007 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Bakanlık Müşaviri olarak vekaleten atandı. 23.09.2008 tarihinde ise Müsteşar Yardımcısı olarak vekaleten atandı. 15.02.2011 tarihi itibariyle de Müsteşar Yardımcılığı görevini asaleten yürütmektedir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden 01.09.2009 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
  0 312 223 05 14
 • Mehmet TUNTAŞ

  Denetim Hizmetleri Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi

  1968 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Memuriyete 1994 Yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı ve 1997 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açmış olduğu Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak; 2001 yılında Müfettişliğe, 2011 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2008 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda Geçici Uzman olarak “Ülkemizdeki Üst Kurulların İdari Yapımızdaki Yeri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Faaliyetlerinin Denetimi ve Piyasa aktörleri ile Senkronizasyonunun Geliştirilmesi” amacıyla oluşturulan çalışma heyetinde yer aldı. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2012 ve 2013 yıllarında da Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 12.05.2015 tarihinde Denetim Hizmetleri Başkan Vekili, 28.08.2015 tarihinde de Denetim Hizmetleri Başkanı olarak atandı. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 19.10.2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce ve temel düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
  0 312 222 52 16
 • Dr. Bekir GEZER

  Personel Dairesi Başkanı V. - Etik Komisyonu Üyesi

  1968 Kargı/Çorum’da doğdu. İstanbul Kadıköy İmam-Hatip Lisesi ile Üsküdar Cumhuriyet Lisesini bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden ayrı ayrı mezun oldu. Siyaset Bilimi alanında doktora çalışması bulunmaktadır. Kamudaki iş hayatına 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına Uzman Yardımcılığına girerek başladı, daha sonra Devlet Personel Uzmanı oldu. 2005-2012 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı/Avrupa Birliği Eğitim Programları Başkanlığında Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2012 yılında Ulaştırma Bakanlığına Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde AB-Türkiye arasında imzalanan “Ulaştırma Operasyonel Programı” ndan sorumlu “Program Otoritesi” görevini de yürüttü. Bu kapsamda, AB tarafından Türkiye’ ye hibe olarak tahsis edilen yaklaşık 1 milyar Euro’luk altyapı ulaşım projelerini yürüttü. 16.08.2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandı. 04.09.2018 tarihi itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı görevini vekâleten yürütmektedir. İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
  0 312 212 99 70
İlgili Ekler
Faaliyet Raporu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Etik Sözleşme
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
Etik Haftası Kapsamında Düzenlenen Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Semineri