Etik Komisyonu

 • Abdullah TANCAN

  Bakan Yardımcısı - Etik Komisyonu Başkanı

  1966 Oğuzeli/Gaziantep’de doğdu. Gaziantep İmam Hatip Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Kamudaki iş hayatına 1987 yılında Gaziantep Telefon Başmüdürlüğünde Mühendis olarak başladı. 1997-2010 yılları arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2015 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış ve 2018 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.
  0 312 215 44 50
 • Mehmet TUNTAŞ

  Denetim Hizmetleri Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi

  1968 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Memuriyete 1994 Yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı ve 1997 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açmış olduğu Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak; 2001 yılında Müfettişliğe, 2011 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2008 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda Geçici Uzman olarak “Ülkemizdeki Üst Kurulların İdari Yapımızdaki Yeri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Faaliyetlerinin Denetimi ve Piyasa aktörleri ile Senkronizasyonunun Geliştirilmesi” amacıyla oluşturulan çalışma heyetinde yer aldı. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2012 ve 2013 yıllarında da Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 12.05.2015 tarihinde Denetim Hizmetleri Başkan Vekili, 28.08.2015 tarihinde de Denetim Hizmetleri Başkanı olarak atandı. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 19.10.2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce ve temel düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
  0 312 222 52 16
 • Dr. Bekir GEZER

  Personel Dairesi Başkanı V. - Etik Komisyonu Üyesi

  1968 Kargı/Çorum’ da doğdu. İstanbul Kadıköy İmam-Hatip Lisesi ile Üsküdar Cumhuriyet Lisesini ayrı ayrı bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden de ayrı ayrı mezun oldu. Siyaset Bilimi alanında doktora çalışması bulunmaktadır. Kamudaki iş hayatına 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına Uzman Yardımcılığına girerek başladı, daha sonra Devlet Personel Uzmanı oldu. 2005-2012 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı/Avrupa Birliği Eğitim Programları Başkanlığında Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2012 yılında Ulaştırma Bakanlığına Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde AB-Türkiye arasında imzalanan “Ulaştırma Operasyonel Programı”ndan sorumlu “Program Otoritesi” görevini de yürüttü. Bu kapsamda, AB tarafından Türkiye’ye hibe olarak tahsis edilen yaklaşık 1 milyar Euro’luk altyapı ulaşım projelerini yürüttü. 16.08.2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandı. 04.09.2018 tarihi itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı görevini vekâleten yürütmektedir. Devlet Personel Uzmanı ve A.B. Uzmanı olan Gezer; İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
  0 312 212 99 70
 • Süleyman DUMAN

  İç Denetim Birimi Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi

  1967 yılında Antalya’da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında Müfettiş, 2005 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2007 yılı Aralık ayında Bakanlığımız İç Denetçiliğine atanmıştır. 2010 yılında ise Bakanlığımız İç Denetim Biriminin kurulması ile birlikte İç Denetim Birimi Başkanlığı görevini yürütmekle görevlendirilmiş ve halen bu görevi devam etmektedir. Kamu İç Denetçi Sertifikası ile Uluslararası geçerliliği olan Certified Government Auditing Professional (CGAP) ve Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikalarına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
  0 312 213 93 03
 • Kadir KILIÇ

  Denetçi - Etik Komisyonu Üyesi

  1986 yılında Ankara’da doğmuş olup, aslen Erzincanlıdır. 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden, daha sonra 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun olmuştur. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde İngilizce yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kariyerine 2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup, 2011 yılında yapılan sınavda başarı göstererek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2014 yılında yapılan yeterlik sınavının akabinde Denetçi olarak görevine devam etmektedir. 2019 yılı Şubat ayından itibaren Denetim Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı görevini ifa etmektedir. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 2015-2017 yılları arasında yürütülen “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi” konulu Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen Etik Eğitici Programına katılarak Etik Eğiticisi Sertifikası almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
  0 312 219 71 98
İlgili Ekler
Faaliyet Raporu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Etik Sözleşme
ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
Etik Haftası Kapsamında Düzenlenen Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Semineri