Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Santraller

Ekonominin önemli bir lokomotifi olan enerjide arz güvenliğinin tahkim edilmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yanı sıra nükleer enerjiyi de enerji arz portföyümüze dâhil etme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Nükleer santraller baz yük santrallerdir ve 7 gün 24 saat iklim ve meteorolojik koşullara bağlı olmaksızın çalışabilir. Bunun yanında nükleer santrallerin kapasite faktörü yaklaşık % 90 iken, işletme ömrü yeni nesil nükleer santrallerde 60 yıldır. Ayrıca işletme halinde sera gazı salımı yapmaması ve kurulum alanı olarak diğer santrallere göre çok daha küçük alanlara ihtiyaç duyması sebebiyle çevresel etki bakımından oldukça avantajlıdır. Bu kapsamda Türkiye nükleer enerji santrallerinden üreteceği elektriği, yenilenebilir enerji santrallerinden üreteceği elektrik ile değil; elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan doğalgaz santrallerinden ürettiği elektrik ile ikame etmeyi planlamaktadır.

Ülkemizin nükleer santrallerle ilgili 2023 programı, ilk nükleer santralin elektrik üretimine başlamasıdır.

Dünyada nükleer santraller görünümüne bakıldığında ise; 31 ülkede 450 nükleer santralin bulunduğu ve 31 ülkenin içerisindeki 10 ülkenin nüfusunun İstanbul’dan az olduğu görülmektedir.

Petrol ve doğal gaz zengini ülkelerde dahi nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaktadır. Dünyada 52 nükleer reaktör inşaatı bulunurken, en fazla nükleer santralin bulunduğu ABD'de 2, elektrik üretiminde nükleerin en fazla payının olduğu Fransa ile İngiltere ve Türkiye’de 1’er, Çin'de 9, Birleşik Arap Emirliklerinde 4 nükleer santral inşaatı devam etmektedir.

Fukuşima kazası sonrası ömrü dolan nükleer santralleri kapatan Almanya'da 7 santral halen işletmede olup, elektrik arzının yaklaşık %12’si nükleerden karşılanmaktadır. Japonya ise geçici olarak durdurduğu nükleer santralleri güvenlik denetimlerinin ardından tekrar işletmeye alınmıştır.

Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da önemli katkılar sunmaktadır.

4 Ünitelik bir nükleer santralde inşaatın zirve noktasında 10.000 kişi istihdam edilecek. İşletme döneminde ise 3500 kişi çalışacaktır. Nükleer projelerle birlikte santral işleticisinde, ilgili kamu kurumlarında ve üniversitelerde nükleere ilişkin insan kaynakları kalitesi artacak, sivil nükleer teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de artacaktır.

ÜLKEMİZDE NÜKLEER SANTRALLER İLGİLİ EKLER
Türkiyenin Nükleer Santral Projeleri Soru Cevap
Radyoaktif Atık Bilgilendirme Kitapçığı
Nükleer Bilgilendirme Kitapçığı