Bilgi Edinme Hakkında

Bilgi Edinme Başvuruları

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kapsamda; Bakanlığımızdan bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

 

Bakanlığımıza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Posta Ya da Bizzat Yapabileceğiniz Başvurular İçin

 

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

 

Telefon: +90 (312) 212 64 20

 

Faks: +90 (312) 222 57 60

 

e-posta: bilgi@enerji.gov.tr

 

 

 

Burada yer verilen bilgiler Bakanlığımız Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.