Etik Komisyonu

Abdullah TANCAN

Bakan Yardımcısı - Etik Komisyonu Başkanı

  • 0 312 215 44 50

1966 Oğuzeli/Gaziantep’de doğdu. Gaziantep İmam Hatip Lisesini bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Kamudaki iş hayatına 1987 yılında Gaziantep Telefon Başmüdürlüğünde Mühendis olarak başladı. 1997-2010 yılları arasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2015 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Müsteşar Yardımcısı olarak atanmış ve 2018 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 24.04.2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Mehmet TUNTAŞ

Teftiş Kurulu Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi

  • 0 312 222 52 16

1968 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Memuriyete 1994 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı ve 1997 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak; 2001 yılında Müfettişliğe, 2011 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2008 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda Geçici Uzman olarak “Ülkemizdeki Üst Kurulların İdari Yapımızdaki Yeri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Faaliyetlerinin Denetimi ve Piyasa Aktörleri ile Senkronizasyonunun Geliştirilmesi” amacıyla oluşturulan çalışma heyetinde yer aldı. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2012 -2013 yıllarında da Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 02.05.2015 tarihinde Denetim Hizmetleri Başkan Vekili, 28.08.2015 tarihinde de Denetim Hizmetleri Başkanı olarak atandı. Başkanlığın yeniden yapılandırılması üzerine, 06.07.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 19.10.2015 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. İngilizce ve temel düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim İNAN

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü V. - Etik Komisyonu Üyesi

  • 0 312 212 99 70

1972 yılında Altınözü-Hatay’da doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 31.03.1996-30.11.1996 tarihleri arasında askerlik hizmetini ifa etti. 30.07.1997-28.09.2000 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 31.12.2002-12.01.2010 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. 12.01.2010-08.03.2013 tarihleri arasında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 08.03.2013-22.08.2013 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Başkan Danışmanı, 22.08.2013-19.04.2017 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 19.04.2017-20.05.2019 tarihleri arasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 20.05.2019 tarihi itibariyle Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü görevine vekâleten atanan İbrahim İNAN, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 26.06.2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Süleyman DUMAN

İç Denetim Birimi Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi

  • 0 312 213 93 03

1967 yılında Antalya’da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında Müfettiş, 2005 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2007 yılı Aralık ayında Bakanlığımız İç Denetçiliğine atanmıştır. 2010 yılında ise Bakanlığımız İç Denetim Biriminin kurulması ile birlikte İç Denetim Birimi Başkanlığı görevini yürütmekle görevlendirilmiş ve halen bu görevi devam etmektedir. Kamu İç Denetçi Sertifikası ile Uluslararası geçerliliği olan Certified Government Auditing Professional (CGAP) ve Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikalarına sahiptir. 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Etik Eğiticisi Eğitimi” ne katılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 24.04.2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadir KILIÇ

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (Etik Eğiticisi) – Etik Komisyonu Üyesi

  • 0 312 219 71 98

1986 yılında Ankara’da doğmuş olup, aslen Erzincanlıdır. 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden, daha sonra 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun olmuştur. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde İngilizce yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kariyerine 2009 yılında Maliye Bakanlığında Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup, 2011 yılında yapılan sınavda başarı göstererek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2014 yılında yapılan yeterlik sınavının akabinde Müfettiş olarak görevine devam etmektedir. 2019 yılı Şubat ayından itibaren ise Bakanlık Teftiş Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevini ifa etmektedir. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 2015-2017 yılları arasında yürütülen “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etik Kültürün Pekiştirilmesi” konulu Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen Etik Eğitici Programına katılarak Etik Eğiticisi Sertifikası almıştır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesine istinaden, 24.04.2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız Etik Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.