Eski Bakanlarımız

Fatih DÖNMEZ
 • 66. Hükümet 10/07/2018 – 4/06/2023 

  R.Tayyip Erdoğan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Eskişehir Milletvekili
Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında MBA programını tamamladı. İş hayatına Ar-Ge mühendisi olarak başladı. Görev yaptığı enerji ve telekomünikasyon firmalarının değişik kademelerinde yöneticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. 2008-2014 arası EPDK Kurul üyeliğine atandı. Aralık 2015’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Fatih Dönmez, aynı zamanda Türkiye’nin enerji borsası olarak kurulan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) yönetim kurulu başkanlığı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini de yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Temmuz 2018’de atanan Dönmez, görev süresince Karadeniz gazı keşfi, Gabar’da petrol keşfi, Akkuyu NGS, doğal gaz depolama tesisleri, yenilenebilir enerji yatırımları, Ertuğrul Gazi ve Saros FSRU projeleri, organize toptan doğal gaz ve elektrik piyasaları, katma değerli bor stratejileri gibi enerjide bağımsızlık yolunda birçok proje gerçekleştirildi. Üretimden dağıtıma kadar Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji başta olmak üzere yerli ve milli enerji teknolojilerinin gelişimine öncülük etti. Birçok STK’da yöneticiliğin yanı sıra, İstanbul’da il ve ilçe teşkilatlarında görev alan Dönmez, 1999-2004 yıllarında İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Dr. Berat ALBAYRAK
 • 65. Hükümet 25/05/2016 - 09/07/2018

  Binali YILDIRIM

  64. Hükümet 25/11/2015 - 24/05/2016

  Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU

21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Sadık, anne adı Kıymet'tir. Yönetici, Ekonomist, Yazar; İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı. Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" üzerine yaptı. Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevi üstlendi. Basın kuruluşlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Albayrak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ali Rıza ALABOYUN
 • 63.Hükümet 28/08/2015 - 24/11/2015

  Ahmet DAVUTOĞLU

Aksaray – 1957, Ziya Alaboyun – Hediye Alaboyun – İTÜ Maden Mühendisliği, MTA ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. Etibank Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. ETİMİNE SA Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurul Üyeliğinde bulundu. AFS Boru Sanayi AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yaptı. 22 ve 23. Dönemde Aksaray Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22 ve 23. Dönemlerde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı oldu. Evli ve 3 çocuk Babası.

Taner YILDIZ
 • 62.Hükümet 29/08/2014 - 28/08/2015
  Ahmet DAVUTOĞLU
  61.Hükümet 06/05/2011 - 29/08/2014
  R.Tayyip ERDOĞAN
  60.Hükümet 01/05/2009 - 06/07/2011
  R.Tayyip ERDOĞAN

Yozgat – 1962, Eşref Yıldız – Emine Yıldız - İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi - Kayseri Elektrik Üretim Şirketi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. 22 ve 23. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dr. Mehmet Hilmi Güler
 • 60.Hükümet 29/08/2007 - 01/05/2009

  R.Tayyip Erdoğan

  59.Hükümet 2003/03/14 - 2007/08/29

  R.Tayyip Erdoğan

  58.Hükümet 18/11/2002 - 2003/03/11

  Abdullah Gül

ORDU - 1949, Mehmet Bahaettin, İrfan - ODTÜ Mühendislik Fakültesi - İngilizce - Metalürji Mühendisi - TUSAŞ, TÜBİTAK, Erdemir, İGDAŞ ve Etibank`ta görev yaptı - XXII nci Dönem Ordu Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Mustafa Cumhur Ersümer
 • 57.Hükümet - 28/05/1999 - 18/11/2002
  Mustafa Bülent Ecevit
  55.Hükümet - 30/06/1997 - 11/01/1999
  Ahmet Mesut Yılmaz

ÇANAKKALE - 1952, Adem Haluk, Şerife Şükran - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - Orta İngilizce - Hukuk - Serbest Avukat, Radyo Televizyon Üst Kurul Üyesi - XVIII inci Dönem Çanakkale Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Zeki Çakan
 • 57.Hükümet   28/05/1999 - 18/11/2002
  Bülent Ecevit

ZONGULDAK - 1950, Ali, Cemile - İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü - İngilizce - Elektrik Mühendisi - Zonguldak Belediyesi İşletmeler Müdürü, Devlet Bakanlığı Danışmanı, Köy Hizmetleri Genel Müdürü, Tarım Bakanlığı Müşaviri, Türk Motor Sanayi ve Ray Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Belediye Başkanı - XX nci Dönem Bartın Milletvekili - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Eski Başkanı - Evli, 2 Çocuk.

Ahmet Ziya Aktaş
 • 56.Hükümet - 11/01/1999 - 28/05/1999
  Mustafa Bülent Ecevit

KEMALİYE - 1940, M.Hüsamettin, Hatice - ODTÜ İnşaat Mühendisliği BI., Aynı Bölümde Master, ABD Pennsylvania Lehigh Üni. Doktora - İngilizce, Almanca - Bilgisayar Müh., Prof.Dr. - ABD Purdue Üni. Ziyaretçi Profesörü, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı, STRABİS Bilgi Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı - Evli, 2 Çocuk.
 

Recai Kutan
 • 54.Hükümet 28/06/1996 - 30/06/1997
  Necmettin Erbakan

MALATYA - 1930, İsmail - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce, Fransızca - İnşaat Yüksek Mühendisi - TÜMAŞ Genel Müdürü - 5 inci Dönem Malatya Milletvekili - İmar ve İskan Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
 

Hüsnü Doğan
 • 53.Hükümet 06/03/1996 - 28/06/1996

  Ahmet Mesut Yılmaz

MALATYA - 1944, İsmail - ODTÜ İnşaat Fak. - İngilizce - İnşaat Yük. Müh. - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Müşaviri, APK Gn.Md., TMO Yön.Kur.Üyesi, DPT Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Kur.Bşk. - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII (Ara Seçim), XIX uncu Dönem İstanbul, XVIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Tarım Orman ve Köyişleri, Milli Savunma Bakanı - Evli, 1 Çocuk.
 

Şinasi Altıner
 • 52. Hükumet 30/10/1995 - 06/03/1996
  Tansu Çiller

  51. Hükumet 05/10/1995 - 30/10/1995
  Tansu Çiller

KARABÜK - 1942, Nuri - İstanbul Yıldız Üni. Elektrik Fak., İDMMA Master - İngilizce - Elektrik Yük. Müh. - DTÇİ Gn. Md. Mv., DTÇİ (İSDEMİR) Fb. Müessese Md., İzmir Ege Metal D.Ç. San. ve Tic. A.Ş. Gn. Müdürü - XVIII ve XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.

Veysel Atasoy
 • 50.Hükümet 25/06/1993 - 05/10/1995
  Tansu Çiller

ZONGULDAK - 1947, Ali - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. - Fransızca - İdare - Kaymakam, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ve Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Ulaştırma, Devlet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 

M. Ersin Faralyalı
 • 49. Hükumet 20/11/1991 - 25/06/1993
  Süleyman Demirel

İSTANBUL - 1939, Haluk - Ege Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce - Sanayi - Sanayici, Özel Sektör Yöneticisi, Ege Bölgesi San. Odası Yön.Kur. Bşk., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, İktisadi Kalkınma Vakfı ve TÜSİAD Yön.Kur. Üyesi - XIX uncu Dönem İzmir Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Dul, 2 Çocuk.
 

Muzaffer Arıcı
 • 48. Hükümet 23/06/1991 - 20/11/1991
  Ahmet Mesut Yılmaz

DENİZLİ - 1943, Mehmet - İTÜ Elektrik Fak. - İngilizce - Elektronik Yük.Müh. - Serbest Mühendis - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Denizli Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 

Togay Gemalmaz
 • 47. Hükumet 09/11/1989 - 23/06/1991
  Yıldırım Akbulut

ERZURUM - 1937, Fatih - İstanbul Teknik Üni. Elektrik Fakültesi - Almanca, Fransızca - Elektrik Yük. Müh. - Serbest Müteahhit, Müşavir - XVII ve XVIII inci Dönem Erzurum Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 3 Çocuk.

Fahrettin Kurt
 • 46. Hükümet 21/12/1987 - 09/11/1989
  Turgut Özal

TRABZON - 1946,Osman - KTÜ İnşaat Mimarlık Fak. İnşaat Bl. - İngilizce - İnşaat Yük.Müh., Betonarme DSİ Çıldır Baraj Şube Müdürlüğü Başmühendisi, Serbest Mühendis ve Müteahhit - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem - Trabzon Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Devlet Bakanı - Evli, 3 Çocuk.

Cemal Büyükbaş
 • 45. Hükümet 13/12/1983 - 07/01/1985
  Turgut Özal

ROMANYA - 1928, Necip - İstanbul Teknik Üni. Elektrik Fak. - İngilizce, Fransızca, Tatarca - Elektrik Mühendisliği - TEK Gn.Md.Yrd., TSEK Gn.Md., AEG - ETİ A.Ş. Yön.Kur.Başkanı - XVII nci Dönem Eskişehir Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Devlet Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 

Sudi N. Türel
 • 45. Hükümet 07/01/1985 - 21/12/1987
  Turgut Özal

   

ANTALYA - 1929, Mehmet Tevfik - İstanbul Yıldız Üni. - İngilizce - Harita Kadastro Müh. - İstanbul Grubu Tapu Sicili Müdürü, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII nci Dönet Antalya, XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 2 Çocuk.
 

Serbülent Bingöl
 • 44. Hükümet 12/09/1980 - 13/12/1983
  Bülent Ulusu
Fahir İlkel
 • 44. Hükümet 12/09/1980 - 13/12/1983
  Bülent Ulusu
Ahmet Esat Kıratlıoğlu
 • 43.Hükümet 12/11/1979 - 12/09/1980
  Süleyman Demirel

NEVŞEHİR - 1930, H.Ahmet - Avusturya Graz. Üni. Jeoloji Fak., Aynı Fakültede Doktora - Almanca, İngilizce - Petrol, Maden, Dr. Jeoloji Müh. - Nevşehir Belediye Başkanı, İller Bankası Gn. Md. - 3, 5, XVIII ve XIX uncu Dönem Nevşehir Milletvekili - Enerji veTabiî Kaynaklar Bakanı - Evli, 3 Çocuk.

Deniz Baykal
 • 42. Hükümet 05/01/1978 - 12/11/1979
  Mustafa Bülent Ecevit

ANTALYA - 1938, Hüseyin Hilmi - Ankara Üni. Hukuk Fakültesi - İngilizce - Siyaset Bilimi Doç. Dr. - 4, 5, XVIII ve XIX uncu Dönem Antalya Milletvekili - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı - Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 2 Çocuk.

Kamran İnan
 • 41. Hükümet 21/07/1977 - 05/01/1978
  Süleyman Demirel

GAYDA - 1929, Selahattin - Ankara Üni. HUkuk Fakültesi, Cenevre Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cenevre Üni.Hukuk Doktorası - Fransızca, İngilizce, İtalyanca - Diplomasi - Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı, B.M. Nezdinde Büyükelçi, Daimi Temsilci - C.S.Bitlis Üyesi (14.10.1973-İstifa:7.6.1979) - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Bitlis Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Devlet Bakanı - Evli.

Neşet Akmandor
 • 40. Hükümet 26/03/1977 - 21/07/1977
  Mustafa Bülent Ecevit

BOLU - 1921, İbrahim İshak - İstanbul Teknik Üni. - İngilizce, Fransızca - İnşaat, Hidrolik Su Kaynakları Planlaması Doktoru - DSİ Genel Müdürü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yük. Fen Kur. Bşk., ODTÜ Öğretim Görevlisi, Etibank Seydişehir Aliminyum Tesisleri Müdürü - C. S. Bolu Üyesi (5.6.1977 - 12.9.1980) - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı - Evli, 2 Çocuk.

Mehmet Selahattin Kılıç
 • 39. Hükümet 31/03/1975 - 26/03/1977
  Süleyman Demirel
  32. Hükümet 06/03/1970 - 21/06/1971
  Süleyman Demirel

OSMANİYE - 1921, Hasan Basri - İTÜ İnş. Fak., Washington İktisadî Kalkınma Ens. - İngilizce, Fransızca - İnş .Yük. Müh., Su İşleri ve Planlama - DSİ Etüd ve Plan D. Bşk. - 2 nci Dönem Samsun, 3, 4, 5, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Köyişleri, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık Bakanı - Evli, 4 Çocuk.

Erhan Işıl
 • 38. Hükümet 17/11/1974 - 31/03/1975
  Sadi Irmak
Cahit Kayra
 • 37. Hükümet 26/01/1974 - 17/11/1974
  Mustafa Bülent Ecevit

TRABZON - 1917, Ali Lütfi - Siyasal Bilgiler Okulu - İngilizce, Fransızca - İktisat, Maliye - T. İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi - 4 üncü Dönem Ankara Milletvekili - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı - Evli, 2 Çocuk

Kemal Demir
 • 36. Hükümet 15/04/1973 - 26/01/1974
  Mehmet Naim Talu

SÜRMENE - 1921, Kazım - İstanbul Tıp Fakültesi - İngilizce - Dahiliye Mütehassısı - Serbest Doktor - 1, 2, 3, 4 üncü Dönem Bolu Millletvekili - Sağlık ve Sosyal Yardım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, - Evli, 3 Çocuk.

Mehmet Nuri Kodamanoğlu
 • 35. Hükümet 22/05/1972 - 15/04/1973
  İlhan Öztrak

ULUKIŞLA - 1923, Fazıl - İstanbul Üni. Fen Fakültesi - Fransızca - Eğitim - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı - 2 nci Dönem Yozgat, 3 üncü Dönem Niğde Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli.

Nezih Devres
 • 34. Hükümet 11/12/1971 - 22/05/1972
  Nihat Erim
  33. Hükümet 26/03/1971 - 11/12/1971
  Nihat Erim
İhsan Topaloğlu
 • 33. Hükümet 26/03/1971 - 11/12/1971
  Nihat Erim

KİLİS - 1915, Neşet - Berlin Teknik ve Zürih Federal Teknik Üniversitesinde Doktora - Almanca, Fransızca, Orta İngilizce - Kimya Yüksek Mühendisi, Teknik İlimler Doktoru - Ankara Çimento San. ve MTA Ens. Genel Müdürü, TPAO Gn. Md. ve İdare Meclisi Bşk., Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu Üyesi - C. S. Giresun Üyesi (5.6.1966-12.10.1975) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
 

Atilla Sav
 • 33. Hükümet 26/03/1971 - 11/12/1971
  Nihat Erim
İsmail Arar
 • 33. Hükümet 26/03/1971 - 11/12/1971
  Nihat Erim

Sabit Osman Avcı
 • 32. Hükümet 06/03/1970 - 26/03/1971
  Süleyman Demirel
  31. Hükümet 03/11/1969 - 06/03/1970
  Süleyman Demirel

ARTVİN - 1921, Rüştü - Orman Fakültesi - Orta Fransızca - Orman Yüksek Müh. - Mersin Orman Başmüdürü - 1, 2, 3, 4 üncü Dönem Artvin, 5 inci Dönem İstanbul Milletvekili - Köy İşleri, Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Millet Meclisi Başkanı - Evli, 2 Çocuk.

Nahit Menteşe
 • 32.Hükümet 06/03/1970 - 26/03/1971
  Süleyman Demirel

MİLAS - 1932, Mehmet Salih - İstanbul Üni.Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk - Serbest Avukat - 2, 3, 4, 5 ve XIX uncu Dönem Aydın Milletvekili - Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim Bakanı - Evli, 2 Çocuk

Refet Sezgin
 • 30. Hükümet 27/10/1965 - 03/11/1969
  Süleyman Demirel

BİTLİS - 1925, Mirza - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi- Fransızca - Hukuk - Savcı ve Hâkim, Serbest Avukat - 1, 2, 3, 4 üncü Dönem Çanakkale Milletvekili - C. S. Çanakkale Üyesi (14.10.1979 - 12.9.1980) - Devlet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Evli, 4 Çocuk. Ölümü : 12.11.1992

İbrahim Deriner
 • 30. Hükümet 27/10/1965 - 03/11/1969
  Süleyman Demirel
Mehmet Turgut
 • 29. Hükümet 20/02/1965 - 27/10/1965
  Suad Hayri Ürgüplü

KİLİS - 1929, Arif - İstanbul Teknik Üni. - İngilizce - Makine Yüksek Mühendisi - Serbest Mühendis Müteahhit - 1 inci Dönem Afyonkarahisar, 2, 3 ve 4 üncü Dönem Bursa Milletvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Evli.

Arif Hüdai Oral
 • 28. Hükümet 25/12/1963 - 20/02/1965
  İsmet Paşa (İnönü)

BULDAN - 1925, Hulusi - İstanbul Üni. Hukuk Fak. - İngilizce - Hukuk - Serbest Avukat - Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - 1, 2, 3, 4, XVIII inci Dönem Denizli Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı- Evli, 2 Çocuk.