Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

20.11.2020
  • Paylaş

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

Adayların başvuru değerlendirmeleri, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı” doğrultusunda yapılmıştır. 

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi
 

Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, enerji.gov.tr adresinde 27/11/2020 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.