2021 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları

25.11.2020
  • Paylaş

Endüstriyel işletmelerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattıkları verimlilik artırıcı proje (VAP) başvuruları 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

Başvurular, posta yoluyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara” adresine yapılacak ve ayrıca vapdestek@enerji.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

 

VAP desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

a) Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,

b) Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,

c) Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının beşyüz TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,

ç) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması. 

 

VAP destek başvuruları için “EK-1 Verimlilik Artırıcı Proje Başvuru Formu” ile “EK-2 Proje Bileşenleri Özet Tablosu” doldurulacaktır. Sanayi sektör sınıflamaları için “EK-10 İmalat Sanayi Sektör Sınıflamaları” kullanılacak ve “EK-6 Verimlilik Artırıcı Proje Desteklerine İlişkin Taahhütname” imzalanarak başvuru dosyasının eki olarak sunulacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Detaylı bilgi için:

 

Bora OMURTAY
VAP ve GA Grup Koordinatörü
(0312 212 64 20/7802)

Zehra ERTAN
Mühendis
(0312 212 64 20/7797)

Derya AYDEMİR
Mühendis
(0312 212 64 20/6959)