2021 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları Sadece Elektronik Ortamda Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) Üzerinden Alınacaktır.

03.02.2021
  • Paylaş

Endüstriyel işletmelerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattıkları verimlilik artırıcı proje (VAP) başvuruları https://evdes.enerji.gov.tr adresinden alınacaktır.

 

Başvurular yıl içerisinde sürekli yapılabilecek ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

2021 yılı öncesi yapılan başvurulara ait süreçler eski sistem ile yapılacaktır.

 

VAP desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

  1. Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,
  2. Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının beşyüz TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,
  3. Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Detaylı bilgi için:

 

Zehra ERTAN
Mühendis
(0312 212 64 20/7797)

Mehmet Halil AYAZ
ETK Uzmanı
(0312 212 64 20/6959)

 

E-mail: vapdestek@enerji.gov.tr