Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

27.03.2020
  • Paylaş

24 Haziran 2016 tarih ve 29752 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış olup, Ek-1'de yer almaktadır.

Bu kapsamda, yönetmelik taslağı üzerindeki görüş, değerlendirme ve önerilerinizi Ek-2'de verilen Görüş Bildirim Formuna işleyerek 13/04/2020 günü mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze yazıyla ve yerliaksam@enerji.gov.tr e-posta adresine word dosyası olarak gönderilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.