2021 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvuruları

24.03.2021
  • Paylaş

Endüstriyel işletmelerin Gönüllü Anlaşma başvuruları 01 Mayıs 2021- 18 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.


Başvurular, posta yoluyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/Ankara” adresine yapılacak ve ayrıca halil.ayaz@enerji.gov.tr ve berk.deniz@enerji.gov.tr adreslerine mail yoluyla gönderilecektir.

Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları esastır. Bu şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.


a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,

b) Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,

c) Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının beş yüz TEP ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri tabanına girilmesi,

ç) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesine sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.

 

Gönüllü Anlaşma destek başvuruları için; Ek-10’da verilen imalat sanayi sektör sınıfları da dikkate alınarak aşağıdaki “Ek-7 Gönüllü Anlaşma Başvuru Formu” doldurulacaktır.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Detaylı bilgi için:

Bora OMURTAY

VAP ve GA Grup Koordinatörü

(0312 212 64 20/7802)

e-posta: bora.omurtay@enerji.gov.tr


Halil Mehmet AYAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı

(0312 212 64 20/6959)

e-posta: halil.ayaz@enerji.gov.tr

 

Yasin Berk DENİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı

(0312 212 64 20/7797)

e-posta: berk.deniz@enerji.gov.tr