YEKA RES-3 Yarışma İlanı

29.05.2021
  • Paylaş

Toplamı 2.000 (ikibin) MWe kapasitesinde olan ve belirlenen 42 adet bağlantı bölgesinde 20– 90 MWe arasında değişen bağlantı kapasitelerinde olmak üzere rüzgâr enerjisine dayalı “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar” (YEKA RES-3 Yarışmaları) gerçekleştirilecektir. 

 

YEKA RES-3 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yarışma dokümanları aşağıda sunulmuştur.