YEKA GES-3 Yarışmalarında En Düşük Fiyat Teklifi Öneren Tüzel Kişiler ile Önerilen En Düşük Fiyat Teklifleri

29.05.2021
  • Paylaş

03/07/2020 tarih ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı” kapsamında gerçekleştirilen 74 adet YEKA GES-3 yarışması 26-29/04/2021 ile 24-27/05/2021 tarihlerinde tamamlanmıştır. 

 

Yarışmalarda en düşük fiyat teklifini öneren tüzel kişiler ile önerilen en düşük fiyat teklifleri bağlantı bölgeleri ve bağlantı kapasiteleri bazında listelenmiş olup aşağıda sunulmaktadır.