20/10/2015 Tarihli ve 29508 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 7/A Maddesi Kapsamında Düzenlenen Usul ve Esaslar

18.06.2021
  • Paylaş