Ölçme ve Doğrulama Eğitimi için Enerji Hizmet Şirketlerinin Başvuruları Alınacaktır.

15.09.2021
  • Paylaş

2850 sayılı ve 20/08/2020 tarihli Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Bakanlığımız tarafından yürütülen tebliğ çalışmaları nihayete ermiş ve Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat hükümleri gereğince bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunduran tüzel kişiliği haiz istekliler ihalelere teklif verebilecektir. Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunmayan tüzel kişiliği haiz istekliler ise bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı olan enerji verimliliği danışmanlık şirketi ile iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak ihalelere teklif verebilecektir. Enerji performans sözleşmeleri kapsamında yapılacak işlerde görevlendirilecek ölçme ve doğrulama uzmanlarının Bakanlığımız tarafından verilen sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

 

Bu minvalde, Dünya Bankası destekli “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi”nin Bakanlığımız sorumluluğunda olan teknik destek bileşeni kapsamında 75 kişiye “Ölçme ve Doğrulama Eğitimi" düzenlenmesi planlanmaktadır. Kesin tarihi henüz belli olmamakla beraber 25 kişilik ilk grubun eğitiminin Türkçe olarak Ankara’da yüz yüze Ekim ayında yapılması hedeflenmektedir. 5 gün sürecek eğitim programının son gününde yazılı bir sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olan personel, Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları Geçici Madde-3 kapsamında Bakanlığımıza başvurması halinde ölçme ve doğrulama sertifikası alabilecektir. 

 

Ulaşım, konaklama ve eğitim ücreti “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” tarafından karşılanacak olup eğitim alacak kişilerin önceliklendirilmesi daha önce ölçme doğrulama eğitimi almamış enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) bina renovasyon tecrübelerine göre yapılacaktır. 

 

Sınırlı kontenjan olması nedeniyle eğitime katılım sağlayacak personelin eğitim ve sınav programına gereken özeni göstermesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, anılan eğitim ve sınav programına katılım sağlayabilecek etüt-proje sertifikasına sahip personeli olan firmalardan programa katılım sağlaması uygun görülen, 1 asil ve 1 yedek olmak üzere iki personelin isim,  sertifika ve iletişim bilgilerinin ekte verilen formatta Bakanlığımıza resmi yazı ile 24 Eylül 2021 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Belge & Dosyalar