YEKA RES-3 Düzeltme İlanı

01.10.2021
  • Paylaş

Toplamı 2.000 (ikibin) MWe kapasitesinde olan ve belirlenen 42 adet bağlantı bölgesinde 20– 90 MWe arasında değişen bağlantı kapasitelerinde olmak üzere yapılacak olan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar'a (YEKA RES-3 Yarışmaları) ilişkin başvuruların 14/12/2021 tarihinde alınmasına yönelik Düzeltme İlanı 01/10/2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup söz konusu Düzeltme İlanı aşağıdadır.